Profesinio tobulėjimo akademija

Galimybė tobulėti kiekvienam Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės akademiniam ir neakademiniam darbuotojui. Tai erdvė, kurioje pateikiami ilgos ir trumpos apimties seminarai, kursai ir mokymai, padedantys tobulinti profesines kompetencijas.

Kūrybiškumas ir komunikacija

Mokymų tikslas. Pasitelkiant šiuolaikinius teatro metodus ir aktorines technikas, atskleisti dalyvių unikalias kūrybines galias ir užtikrinti sėkmingą jų panaudojimą profesinėje veikloje.

Asmeninių finansų sprendimai (1–2 dalis)

Mokymų tikslas. Supažindinti VDU bendruomenę su pagrindiniais asmeninių finansų sprendimais iš mokslinės ir praktinės perspektyvos.

Profesinis nuovargis ir perdegimas darbe (II dalis)

TikslasUgdyti sugebėjimą atpažinti profesinį nuovargį ir perdegimą sukeliančius veiksnius, savo reakcijas į profesinį nuovargį bei atpažinti kylančius suicidinius impulsus.

Kaip atpažinti pseudomokslą?

Tikslas. Suteikti žinias padėsiančias atpažinti pseudomokslą ir pažinti mokslinį metodą.

Profesinis nuovargis ir perdegimas darbe (I dalis)

TikslasUgdyti sugebėjimą atpažinti profesinį nuovargį ir perdegimą sukeliančius veiksnius, savo reakcijas į profesinį nuovargį bei atpažinti kylančius suicidinius impulsus.

Kūrybinis mąstymas ir inovatyvios kūrybinio lavinimo technikos

Tikslas. Suteikti teorinių ir praktinių kūrybiškumo gebėjimus ugdančių žinių, paskatinti paeksperimentuoti pritaikant inovatyvias kūrybinio lavinimo technikas.

Mokslo komunikacija

Tikslas. Pakelti mokslo komunikacijos kompetencijas.

Dirbtinio intelekto įgalintas mokymas ir mokymasis: praktinė veikla

Tikslas. Išmokti panaudoti pasirinktus dirbtinio intelekto įrankius, rengiant mokomąją medžiagą.

Mobingas: psichologinio smurto ir priekabiavimo atpažinimo ir prevencijos kompetencijų didinimo mokymai (II dalis)

TikslasPadidinti mokymo dalyvių kompetenciją atpažinti mobingo reiškinį bei sužinoti, kaip prevenciškai veikti su juo susidūrus.

Universiteto sutarčių rengimas

Tikslas. Universiteto darbuotojus papildomai supažindinti su informacija apie sutarčių rengimą, dažniausiai pasikartojančias klaidas bei galimus sprendimo variantus.

Pirmosios pagalbos mokymai

Mokymai organizuojami pagal PP – privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą, skirta asmenims, pradedantiems profesinę ar kitą veiklą, ir pagal PT – privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa.

Įtraukios kalbos ir komunikacijos kultūros formavimas organizacijoje

Trumpas aprašymas.

Šie mokymai skirti suteikti visiems VDU darbuotojams ir darbuotojoms žinių ir įgūdžių, reikalingų siekiant organizacijoje kurti įtraukesnę ir pagarbesnę bendravimo kultūrą. Dalyviai(-ės) susipažins su kalbos ir komunikacijos poveikiu įvairioms auditorijoms, susipažins su priemonėmis ir strategijomis, kaip veiksmingai bendrauti išvengiant netyčinių išankstinių nuostatų ir stereotipų.

Kaip padaryti, kad būtų įdomu? Kūrybiškas paskaitų medžiagos rengimas

TikslasParodyti metodus, kaip paskaitų medžiagą galima pateikti kūrybiškai ir sudominti auditoriją (studentus).  

Kaip nepasiklysti „Europos Horizonto“ labirintuose

TikslasPristatyti Europos Horizonto kvietimus 2024 m. bei aptarti paraiškų rengimo aspektus.

Mokslininkų identifikatoriai (VDU CRIS ID, ORCID ID, Researcher ID, Scopus ID, Google Scholar): trumpa apžvalga

TikslasSupažindinti su pagrindiniais mokslininkų identifikatoriais ir kaip jais efektyviai naudotis.

MiniMax priemonės prieš perdegimo sindromą

TikslasSuteikti žinių atpažinti ir valdyti perdegimo sindromą.

Psichologinis tvirtumas ir emocinis atsparumas

TikslasSuteikti teorinių ir praktinių žinių apie psichologinį tvirtumą ir emocinį atsparumą.

Kūrybinis mąstymas ir inovatyvios kūrybinio lavinimo technikos

Tikslas. Suteikti teorinių ir praktinių kūrybiškumo gebėjimus ugdančių žinių, paskatinti paeksperimentuoti pritaikant inovatyvias kūrybinio lavinimo technikas.

Italų kalba pradedantiesiems (A1 lygis, I dalis)

TikslasŠis italų kalbos A1 lygio kursas, tiksliau jo I-oji dalis, yra skirtas visiems norintiems ne tik įgyti italų kalbos pradmenų, bet ir susipažinti su Italijos kultūra bei kasdieninėmis aktualijomis.

Dirbtinio intelekto įgalintas mokymas ir mokymasis

Tikslas. Išnagrinėti dirbtinio intelekto įvairius mokymo aspektus ir etikos klausimus, naudojant praktinius pavyzdžius.

Mobingas: psichologinio smurto ir priekabiavimo atpažinimo ir prevencijos kompetencijų didinimo mokymai (I dalis)

TikslasPadidinti mokymo dalyvių kompetenciją atpažinti mobingo reiškinį bei sužinoti, kaip prevenciškai veikti su juo susidūrus.

Turkų kalba ir kultūra pradedantiesiems

TikslasKlausytojai ugdys turkų kalbos supratimą ir susidomėjimą ja, taip pat turkų kultūra bei istorija.

Veiksmingi metodai dėstant studentams ir vedant užsiėmimus moksleiviams

Tikslas. Pristatyti įvairius mokymo metodus, skirtus informacijos perteikimui studentams ir moksleiviams, su akcentu į kūrybiškumo ugdymą, suprantamą medžiagos pristatymą ir gebėjimų lavinimą.

Šnekamosios ispanų kalbos kursas pradedantiesiems

TikslasSusipažinti su ispanų kalba, analizuojant ispanakalbių šalių kalbinę ir kultūrinę įvairovę, išmokti taisyklingai tarti, skaityti bei bendrauti paprastomis frazėmis skirtingose kasdienėse situacijose.

Dėmesingo įsisąmoninimo taikymo nauda: teorija ir praktika

Šių mokymų tikslas – VDU bendruomenę supažindinti su dėmesingu įsisąmonimu, jo veikimo mechanizmais ir nauda žmogui.Aukštojo mokslo darbuotojų psichologinių kompetencijų tobulinimas dirbant globalių iššūkių kontekste

Tikslas. Šių mokymų tikslas – ugdyti VDU akademinių ir neakademinių darbuotojų sugebėjimą atpažinti stresą sukeliančius veiksnius, savo reakcijas į stresą bei efektyviai jas valdyti, pasirenkant tinkamiausius streso įveikos būdus.  

VDU bendruomenės gerovės galimybės ir naudos dirbant universitete

Šių mokymu tikslas – pristatyti VDU bendruomenės gerovės galimybes ir naudas, skirtas universiteto darbuotojams. Taip pat – naujai parengtą VDU Bendruomenės galimybių gidą, siekiant paskatinti visus aktyviau įsitraukti į Universiteto siūlomas gerovės iniciatyvas ir pasinaudoti nemokamai teikiamomis galimybėmis.

Ar tarptautinė komunikacija įveikiamas iššūkis?

TikslasŠių mokymų tikslas  suprasti, kad tarptautinės komunikacijos iššūkius vienaip ar kitaip dėstytojas sprendžia kasdien, net ir lietuviškoje auditorijoje. Taip pat – pasiūlyti strategijas, padedančias gerinti tarptautinį susikalbėjimą paskaitų metu.

Komunikacija vizualiai ir įtraukaus dizaino principai: kaip padaryti, kad vizualai pranešime būtų ne tik iliustracijos, bet padėtų perteikti pagrindinę mintį!

Tikslas – VDU akademinę ir neakademinę bendruomenę supažindinti su pagrindiniais vizualinės komunikacijos ir įtraukaus dizaino principais. Bus supažindinama su teoriniais temos aspektais ir vėliau pristatomi bei analizuojami praktiniai pavyzdžiai, kaip gautas teorines žinias reikėtų pritaikyti praktikoje. 

Aukštosios mokyklos klientų aptarnavimas ir inovatyvūs paslaugų teikimo procesai: studentų patirties užtikrinimas universitete

 Tikslas. Suteikti mokymų dalyviams žinių apie patirties valdymo koncepciją bei jos aktualumą aukštosioms mokykloms, plečiant dalyvių kompetencijas geriau suprasti studentų poreikius skirtinguose studento kelionės etapuose, taikyti šioje srityje naudojamus skirtingus įrankius bei priemones patirties užtikrinimui, kūrimui ir vertinimui.

Komercializuojamais moksliniais tyrimais grįstų projektų rengimas ir valdymas

 Tikslas. Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su komercializuojamais moksliniais tyrimais grįstų projektų rengimu bei jų valdymu. Atrasime, kaip mokslines idėjas paversti vertingomis technologijomis ar produktais rinkoje.

Microsoft Excel galimybių apžvalga

 Tikslas. Mokymų metu supažindinti dalyvius, kaip greitai ir nesudėtingai atlikti tam tikrus veiksmus, naudojant Microsoft Excel elektroninę skaičiuoklę ir sutaupyti laiko.

Mankšta namuose: „auksiniu“ pratimų standartu pripažintas pratimas „Turkiškas pasikėlimas“

Tikslas. VDU bendruomenės narių judėjimo poreikio mentaliteto ugdymas. Uždaviniai: 1. Supažindinti su pratimo Turkiškas pakėlimas“ poveikiu organizmo struktūrai ir funkcijai, 2. Išmokyti pratimo Turkiškas pasikėlimas“ atlikimo technikos.

Mokslinių tyrimų duomenų valdymas

Tikslas. Kelti tyrėjų kvalifikaciją mokslinių tyrimo duomenų valdymo srityje 

Aukštojo mokslo darbuotojų viešosios komunikacijos tobulinimas atstovaujant aukštojo mokslo instituciją

Tikslas. Suteikti dalyviams teorinių ir praktinių mokslo komunikacijos žinių.  

Praktinių, simuliacinių, komandinių metodų taikymas su grupe

Tikslas. Dalyviams pristatyti ir praktiškai išbandyti įvairius metodus taikomus darbe su grupe.

Ką būtina žinoti apie sutarčių ir kitų Universiteto dokumentų rengimą?

Tikslas. Universiteto akademinius ir neakademinius darbuotojus papildomai supažindinti su būtina informacija apie sutarčių ir kitų Universiteto dokumentų rengimo esminiais principais ir kylančiomis probleminėmis situacijomis, bei galimais sprendimo būdais.

Psichologinis atsparumas

Tikslas. Supažindinti su psichologinio atsparumo sąvoka bei jo didinimo galimybėmis.

Tvarūs santykiai darbe ir gyvenime

Tikslas. Suvokti, kad visko, ko mums reikia tikslams pasiekti, mes turime savyje. Tai tik mūsų apsisprendimas verkti, ar veikti. 

Ar tarptautinė komunikacija įveikiamas iššūkis

Tikslas. Šių mokymų tikslas suprasti, kad tarptautinės komunikacijos iššūkius vienaip ar kitaip dėstytojas sprendžia kasdien, net ir lietuviškoje auditorijoje. Taip pat pasiūlyti strategijas, padedančias gerinti tarptautinį susikalbėjimą paskaitų metu.

Intelekto tipai ir karjera

TikslasMokymų tikslas užtikrinti mokymų dalyvių gebėjimą atpažinti intelekto tipus.

Mankšta darbo vietoje: kaip įdarbinti raumenis lengvais, efektyviais pratimais

Tikslas. VDU bendruomenės narių judėjimo poreikio mentaliteto ugdymas per supratimą apie fizinio aktyvumo poveikį organizmo struktūrai ir funkcijai bei „diferencinio ėjimo“ taikymą darbo aplinkoje.

Ambasadorystė VDU – kaip įrankis darniai universiteto bendruomenei kurti ir dalintis

 Tikslas. Suteikti žinias darbuotojams apie ambasadorystę VDU ir kaip ji gali prisidėti prie universiteto kultūros stiprinimo bei darnios bendruomenės kūrimo. 

Kaip kalba ir gyvena norvegai

Tikslas. Susipažinti su norvegų kaba, šios šalies gyvenimo ypatumais bei išmokti norvegų kalbos pradmenis.

Italų kalba A1 (I dalis)

Tikslas. Šis italų kalbos A1 lygio kursas, tiksliau jo I-oji dalis, yra skirtas visiems norintiems ne tik įgyti italų kalbos pradmenų, bet ir susipažinti su Italijos kultūra bei kasdieninėmis aktualijomis.

Japonų kalbos pradžiamokslis (A1.1)

Tikslas. Įgyti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų lygmenyje (A1).

Hakatonas – įtraukus, aktyvus bei kūrybiškas būdas ieškoti inovatyvių sprendimų

Tikslas. Supažindinti mokymų dalyvius su „Hakatone“ taikomų metodų visuma, įtraukiant dalyvauti nuo moksleivių iki suaugusiųjų. 

Projektinių paraiškų vertinimas vertinančiojo akimis: tai į ką kreipiamas didžiausias dėmesys

TikslasSupažindinti VDU darbuotojus, rašančius arba planuojančius rašyti projekties paraiškas, su svarbiausiais paraiškų punktais, į kuriuos atsižvelgia paraiškų vertintojai.

Hakatonas – įtraukus, aktyvus bei kūrybiškas būdas ieškoti inovatyvių sprendimų

Tikslas. Supažindinti mokymų dalyvius su „Hakatone“ taikomų metodų visuma, įtraukiant dalyvauti nuo moksleivių iki suaugusiųjų. 

Kvietimai teikti paraiškas ir į ką svarbiausia atkreipti dėmesį rašant projektus

Tikslas. Suteikti informaciją akademiniams ir neakademiniams darbuotojams apie projektinį laikotarpį bei galimybes teikti paraiškas ir atkreipti dėmesį į paraiškų rengimo principus. 

Mažumų samprata, teisės, problematika: įvairovė ir įtrauktis

Tikslas Iš arčiau susipažinti su mažumų samprata, teisėmis ir problematika. Kartu mąstyti apie galimybes kurti įvairovei palankų organizacinį klimatą, diskutuoti apie kasdienes įtrauktį didinančias praktikas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų mokymai

Tikslas. Aptarti vientisinio ir sudėtinio sakinio skyrybą bei susipažinti su dvikalbių žodynų rengimo principais ir struktūros ypatumais.

Seksualinis priekabiavimas ir jo prevencija. Kaip atpažinti ir kaip elgtis

TikslasSuteikti VDU personalui daugiau žinių apie seksualinį priekabiavimą: kaip jį atpažinti, kaip elgtis susidūrus. Taip pat - pristatyti VDU seksualinio priekabiavimo prevencijos aprašą.

Interaktyvių „Smart“ technologijų naudojimas studijų procese (II grupė)

TikslasUniversiteto akademinį personalą ir kitus fakultetų atstovus supažindinti su išmaniąją informacinių technologijų įranga kuri sudiegta visose atnaujintose K. Donelaičio g. 52 rūmų auditorijose.

Interaktyvių „Smart“ technologijų naudojimas studijų procese (I grupė)

TikslasUniversiteto akademinį personalą ir kitus fakultetų atstovus supažindinti su išmaniąją informacinių technologijų įranga kuri sudiegta visose atnaujintose K. Donelaičio g. 52 rūmų auditorijose.

Dokumentų rengimo taisyklės ir patarimai rengėjams

TikslasSupažindinti su pagrindiniais dokumentų rengimo principais. Aptarti VDU dokumentų rengimo subtilybes. Apžvelgti dokumentų valdymo etiketą.

D.U.K. dirbant su D.V.S.: patarimai ir dažniausiai pasitaikančios klaidos

Tikslas. Mokymų metu išnagrinėti dažniausiai pasitaikančias klaidas ir pristatyti dažniausiai užduodamus klausimus, o diskusijos metu suteikti galimybę praktiškai išbandyti aptartas funkcijas.

Asmeninio gyvenimo ir karjeros derinimo problematika doktorantūroje

TikslasIš arčiau susipažinti su asmeninio gyvenimo ir karjeros derinimo problematika su kuria susiduria asmenys studijuojantys doktorantūroje bei suteikti erdvę pasidalinti patarimais kaip efektyviau planuoti laiką.

Studentų su negalia įtraukimas į studijų procesą: iššūkiai ir ką verta žinoti

TikslasIš arčiau susipažinti su VDU negalios politika „Įtraukių galimybių universitetas“ kaip ji veikia praktikoje, bei pažinti negalios įvairovę ir iššūkius kurie gali kilti siekiant studijų procesą pritaikyti studentams su negalia.

Lietuvių gestų kalba pradedantiesiems

Tikslas. Besimokantieji įgis gestų kalbos pagrindus, supras, kuo lietuvių gestų kalba skiriasi nuo lietuvių kalbos, sužinos apie kurčiųjų kultūrą ir elgesio ypatumus. Kursai bus gera proga išmokti naudingų gestų, reikalingų bendraujant su klausos negalią turinčiais asmenimis.

Prancūzų kalba A1.2-A2.1

Trumpas aprašymas. Besimokantieji įgyja A1.2-A2.1 prancūzų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. 

Ispanų kalba A1.2

Tikslas. Šis ispanų k. A1.2 kursas yra sausio mėnesį vykusių kursų tęsinys, skirtas visiems, turintiems minimalias ispanų kalbos žinias. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, dialogai, tekstų analizė, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Ukrainiečių kalbos pradmenų kursas

Tikslas. Kurso metu kalbama apie lietuvių ir ukrainiečių kalbų sąsajas, panašumus bei skirtumus. Išmokstama nemažai žodžių, kurie gali padėti bendraujant (tautybės, šeima, maistas, spalvos, skaičiai, vietos). Taip pat šie mokymai netgi iš dalies padeda geriau suprasti gimtąją lietuvių kalbą.

Trijų dalių praktiniai mokymai „Pozityvesnio darbo-šeimos derinimo link”

Tikslas. Padidinti mokymų dalyvių darbo-šeimos praturtinimo saviveiksmingumą.

Duomenų valdymo sistemos mokymai. Sutartys ir sutarčių kėlimas

Tikslas. Pristatyti sutarčių derinimo principinį procesą, atlikti sutarties suvedimo demonstraciją, taip pat pristatyti, kur galima rasti sekų sąrašus, instrukcijas bei kaip jomis vadovautis. Mokymų metu bus detaliai paaiškintas DVS sutarčių modulis, o diskusijos metu bus suteikta galimybė užduoti kylančius klausimus.

Trijų dalių mokymai „Streso įveikimas“

Trumpas aprašymas. Mokymų metu dalyviai bus supažindinami su streso bei streso įveikimo teorija ir praktika, streso valdymo metodais bei progresuojančiosios raumenų relaksacijos ir dėmesingo įsisąmoninimo teorija ir praktika.

Praktiniai naudojimosi „Dokumentų valdymo sistema (DVS)“ klausimai

Tikslas. Išsiaiškinti kaip į DVS įkelti, išsiųsti suderinti, pasirašyti ir užregistruoti raštus, kaip išsisaugoti pasirašytą raštą ir ką daryti, jei pateiktą suderinti, pasirašyti ar užregistruoti raštą atsakingas asmuo atmetė.

Lyčių lygybė aukštajame moksle: kaip tai galima pasiekti?

Tikslas. VDU, remdamasis Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) sukurta metodologija, vienas iš pirmųjų Lietuvoje parengė ir pradėjo vadovautis Lyčių lygybės planu. Seminaro metu bus pristatytas VDU Lyčių lygybės planas kaip institucinės lyčių lygybės politikos pavyzdys.

Visuomenės švietimas apie kurčiuosius

Trumpas aprašymas. Nuo 2010 metų pradėti mokymai buvo ypač sėkmingi ir populiarūs, dėl to daugelyje įstaigų mokymai buvo vedami pakartotinai. Nuo 2013 metų šioje veikloje dalyvavo per 6000 asmenų visoje Lietuvoje.

Moksliniai tyrimo duomenys: duomenų tipai, duomenų valdymas, duomenų valdymo planai

Tikslas. Mokymų metu dalyviai supažindinami su duomenų talpyklomis, institucine talpykla VDU CRIS, taip pat supažindinami su elektroniniu įrankiu „DMP online“, kuris palengvina duomenų valdymo plano sukūrimą.

Užsakomųjų tyrimų įgyvendinimas

Tikslas. Šiuose mokymuose tikslingai pateikiama informacija nuo pat projekto idėjos subrandinimo iki įgyvendinimo ir detalaus atsakomybių pasidalinimo.

Tyrimų rezultatų rinkodara ir komunikacija

Tikslas. Mokymų metu dalyviai bus supažindinami su rinkodaros ir komunikacijos teorija, pagrindinėmis rinkodaros ir komunikacijos taisyklėmis, mokslininko įvaizdžio kūrimo per komunikaciją principus. Mokymuose bus kalbama ir apie informacinius kanalus, socialinius tinklus bei komunikaciją socialiniuose tinkluose, etiką ir autorines teises.