Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. VDU, remdamasis Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) sukurta metodologija, vienas iš pirmųjų Lietuvoje parengė ir pradėjo vadovautis Lyčių lygybės planu. Seminaro metu bus pristatytas VDU Lyčių lygybės planas kaip institucinės lyčių lygybės politikos pavyzdys.

 • photo
  Bus paskelbta netrukus
 • photo
  Išduodami pažymėjimai
 • photo
  Vyks nuotoliniu būdu
 • photo
  Naujausios žinios
 • photo
  Kompetencijų grupė - 1 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Seminaro metu bus diskutuojama apie institucinę lyčių lygybės politiką ir praktiką aukštajame moksle ir moksliniuose tyrimuose. Bus pristatytas VDU Lyčių lygybės planas kaip institucinės lyčių lygybės politikos pavyzdys, kai aprėpiamos įvairios sritys – valdymas, komunikacija, organizacinė kultūra, darbo sąlygos ir darbo organizavimas, moksliniai tyrimai ir studijos. Seminare bus taikomi interaktyvūs diskusijos įrankiai.

Turinys:

Institucinės lyčių lygybės politikos ir praktikos aukštajame moksle ir moksliniuose tyrimuose pristatymas;

VDU Lyčių lygybės plano pristatymas;

Interaktyvios užduotys ir diskusija.

Plėtojami gebėjimai. Lyčių lygybės aukštajame moksle problematikos samprata.

Tikslinė grupė. (1) plačiosios akademinės bendruomenės atstovai(-ės), dėstytojai(-os), studentai(-ės), mokslininkai(-ės), administracijos darbuotojai(-os), besidomintys(-čios) įtraukios darbo aplinkos universitetuose kūrimu; (2) mokslininkai(-ės) ir mokslo vadybininkai(-ės), rengiantys(-čios) paraiškas ES mokslo programoms ir siekiantys(-čios) sužinoti daugiau apie lyčių lygybės politiką moksliniuose tyrimuose.

Trukmė. 2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, vadybines ir kt).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Lektoriai

SMF Socialinio darbo katedros profesorė

Projekto SPEAR vykdytoja

Socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktarė


SMF Socialinio darbo katedros lektorė

VDU lygių galimybių koordinatorė

Projekto SPEAR tyrėja

Södertörn universiteto lyčių studijų doktorantė

Atsiliepimai