Paslaugos

Profesinių kompetencijų vystymo centras kviečia bendradarbiauti. Teikiamas paslaugų spektras apima nuo konsultacijų iki organizacinių, vadybinių ir kūrybinių paslaugų.

Svarbios nuorodos:

Kompetencijų pripažinimo procedūros, daugiau informacijos.


Pagrindinės Centro teikiamos paslaugos:

Mokymų organizavimas

Vidinių mokymų akademinei ir neakademinei bendruomenei organizavimas.

Partnerių mokymų organizavimas

Suteikiame kompetetingą vadybinę pagalbą organizuojant mokymus.

Individualios konsultacijos

Konsultacijų metu atsakoma į klausimus apie mokymų pasirinkimą, mokymosi plano susidarymą bei kt.

Lektorių tinklo koordinavimas

Kompetentingų lektorių atranka bei rekomendacijos.

Mokymo ir mokymosi kokybės tyrimai

Atliekamas išsamus mokymo ir mokymosi vertinimas bei analitinė analizė.

Kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros.