Apie mus

Centro veiklos tikslas – vykdyti kompetencijų vystymo veiklas, grįstas moksliniais tyrimais ir inovacijomis, akademiniam ir neakademiniam personalui, įgyvendinant nuoseklią, darbuotojų poreikius atliepiančią kompetencijų vystymo sistemą Universitete. Taip pat palaikyti ir skatinti mokymosi visą gyvenimą principus.

Centro vertybės:

 • bendruomeniškumas
 • kokybė
 • mokymosi kultūros auginimas
 • atvirumas naujovėms
 • inovatyvumas ir proaktyvus veikimas

Centro uždaviniai:

 • organizuoti profesinio tobulėjimo veiklas Universiteto akademinei ir neakademinei bendruomenei;
 • teikti profesinio tobulėjimo paslaugas kitų aukštųjų mokyklų akademinei ir neakademinei bendruomenei;
 • organizuoti pagal poreikį kitų tikslinių grupių profesinio tobulėjimo veiklas.

Svarbiausi VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro dokumentai:

 • Profesinių kompetencijų vystymo centro nuostatai
 • Vytauto Didžiojo Universiteto akademinių ir neakademinių darbuotojų profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas
 • Vytauto Didžiojo Universiteto Neformalaus švietimo (mokymosi paslaugų) organizavimo tvarkos aprašas 
 • Įsakymas dėl Vytauto Didžiojo Universiteto Profesinio tobulėjimo fondo tvarkos aprašo tvirtinimo ir tvarkos aprašas
 • Profesinio tobulėjimo fondo finansavimui teikiamo mokymų poreikio paraiška


Dėstytojų akademija

Galimybė tobulėti kiekvienam VDU bendruomenės dėstytojui

Profesinio tobulėjimo akademija

Galimybė tobulėti kiekvienam VDU bendruomenės akademiniam ir neakademiniam darbuotojui

Mokymosi visą gyvenimą akademija

Galimybė įsitraukti į mokymus kitų bendruomenių nariams

Tobulėjimas

Sinergiškas ir nenutrūkstamas mokymosi procesas

Proaktyvumas

Tobulėjimo poreikių ir lūkesčių atliepimas, grįstas inovatyviu požiūriu

Bendradarbiavimas

Vieningos tobulėjimo bendruomenės kūrimas ir palaikymas