Dėstytojų akademija

Galimybė tobulėti kiekvienam Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės akademinio personalo nariui – seminarai, ilgos ar trumpos apimties mokymai, kurie padės tobulinti didaktines, profesines ir kt. dėstymui svarbias kompetencijas.  

Oxsico teksto sutapčių tikrinimo sistema su dirbtinio intelekto atpažinimu

Tikslas. Suteikti dalyviams išsamias žinias ir praktinius įgūdžius, kaip naudotis OXSICO teksto sutapčių tikrinimo sistema ir dirbtinio intelekto atpažinimo funkcijomis, siekiant efektyviai identifikuoti teksto sutapimus ar dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį.

Refleksija mokymuisi ir tobulėjimui

Tikslas. Pristatyti reflektavimą skatinančius metodus ir priemones bei juos išbandyti.

Mokymosi metodų įvairovė: Kaip tinkamai pasirinkti, įtraukti besimokantįjį ir vertinti?

Tikslas. Apžvelgti metodų įvairovę, jų tikslingumą ir reikšmę mokymosi procesui.

Studijų dalyko pritaikymas nuotolinėms studijoms pagal II / III lygio reikalavimus

TikslasSusipažinti su studijų dalyko pritaikymo nuotolinėms studijoms metodinėmis rekomendacijomis.

Informacijos apie šaltinius kaupimo, jų tvarkymo bei citavimo studijų ir mokslo darbuose programa RefWorks

Tikslas. Supažindinti su specialia informacijos išteklių tvarkymo programa RefWorks.

Skaitmeninių išteklių pasirinkimas

TikslasTinkamai pasirinkti ir naudoti skaitmeninius išteklius.

Personalizuotas mokymasis: ką daryti, kai jau supratome, kad „vienas dydis netinka visiems"?

TikslasMokymų metu dalyviai susipažins su personalizuoto mokymosi strategija, įgalinančia studentus įsitraukti į mokymosi procesą.

Mokymosi planavimas naudojant skaitmeninius išteklius

Tikslas. Išmokti planuoti studijų procesą taikant Studentų lankomumo ir Susitikimų tvarkaraščio NSA Moodle įrankius.

Skaitmeninių išteklių kūrimas, tvarkymas ir dalijimasis

TikslasSusipažinti su interaktyvaus turinio kūrimo įrankio H5P veiklos galimybėmis ir jų taikymu

Mokymosi organizavimas skaitmeninėje aplinkoje

TikslasPristatyti vaizdo konferencijų įrankių MS Teams ir BigBlueButon naudojimo galimybes nuotolinėms vaizdo paskaitoms bei naujas funkcijas. 

Studentų pasiekimų pripažinimas naudojant Moodle skaitmeninius ženkliukus

TikslasIšmokti sukurti skaitmeninį ženkliuką nuotolinių studijų aplinkoje Moodle ir jį išduoti besimokantiesiems.

Edukacinio pabėgimo kambario kūrimas

TikslasSupažindinti dalyvius su pabėgimo kambarių kūrimo metodika, kaip mokymosi priemone. Pristatyti edukacinės priemonės kūrimo būdus, pavyzdžius, programėles, kuriomis dalyviai galės susikurti savo edukacinę priemonę - pabėgimo kambarį.

Mokymosi metodų įvairovė: Kaip tinkamai pasirinkti, įtraukti besimokantįjį ir vertinti?

Tikslas. Apžvelgti metodų įvairovę, jų tikslingumą ir reikšmę mokymosi procesui.

Įtraukiojo ugdymo principai ir veiklos metodai aukštajame moksle (angl. inclusive education)

Tikslas. Šių mokymų tikslas – suteikti aukštųjų mokyklų dėstytojams praktinių žinių ir įgūdžių, susijusių su įtraukties procesų įgyvendinimu dėstytojo darbe, tokiu būdu prisidedant prie efektyvaus įtraukties principo realizavimo aukštajame moksle. 

Bendradarbiavimas mokymosi procese, pasitelkiant skaitmenines technologijas

Tikslas Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su grupinio darbo įrankių taikymo bendradarbiavimui principais ir metodika.

Studijų dalyko pritaikymas nuotolinėms studijoms pagal II / III lygio reikalavimus

Tikslas Susipažinti su studijų dalyko pritaikymo nuotolinėms studijoms metodinėmis rekomendacijomis.

Besimokančiųjų pasiekimų ir pažangos analizė Moodle aplinkoje

TikslasSusipažinti su besimokančiųjų pasiekimų ir pažangos stebėjimo įrankiais.

Vertinamosios užduotys, testai ir pasiekimų pripažinimas skaitmeninėje aplinkoje: testų kūrimas

Tikslas. Susipažinti su Testo įrankio funkcijomis dirbant nuotolinių studijų aplinkoje Moodle.

Mokymosi organizavimas skaitmeninėje aplinkoje

Tikslas. Pristatyti vaizdo konferencijų įrankių – MS Teams ir BigBlueButon naudojimo galimybes nuotolinėms vaizdo paskaitoms bei naujas funkcijas. 

Mokymosi planavimas naudojant skaitmeninius išteklius

Tikslas. Išmokti planuoti studijų procesą taikant Studentų lankomumo ir Susitikimų tvarkaraščio NSA Moodle įrankius.

Naujausių inovatyvių metodų ir įrankių taikymas, per gilų studentų įtraukimą

 Tikslas. Gilinti bei plėtoti dėstytojų gebėjimą studijų procese taikyti inovatyvius studijų metodus.

Moodle 4 versija – kas naujo?

Tikslas. Susipažinti su atnaujinta Moodle 4.0 versija, pažinti jos dizaino ypatumus ir funkcijas.


Studijų programų tobulinimo planų rengimas ir stebėsena: tobulintini aspektai

Tikslas. Tinkamai parengti studijų programų tobulinimo planus ir stebėti jų įgyvendinimą remiantis universiteto nustatyta programos tobulinimo plano ir stebėsenos forma bei rekomendacijomis.

Inovatyvūs dėstymo metodai kuriant ir įgalinant IKT priemones (II dalis)

Tikslas. Šiuo dviejų dalių seminaru siekiama suteikti dėstytojams naujų žinių apie inovacijas ir jų taikymą mokymo(si) procese.

Inovatyvūs dėstymo metodai kuriant ir įgalinant IKT priemones (I dalis)

Tikslas. Šiuo dviejų dalių seminaru siekiama suteikti dėstytojams naujų žinių apie inovacijas ir jų taikymą mokymo(si) procese.


Atvirosios prieigos straipsnių/knygų rengimo mokesčiai autoriams (APC/BPC): apžvalga

Tikslas. Supažindinti su atvirosios prieigos mokslinės leidybos samprata, vyraujančia praktika.

Pagrindiniai mokslo vertinimo rodikliai ir šaltiniai

TikslasSupažindinti su pagrindiniais mokslo produkcijos vertinimo metodais ir rodikliais, pristatyti pastarojo meto pagrindines vertinimo tendencijas pasaulinėje, nacionalinėje ir institucinėje praktikoje.

Studijų dalykų aprašų atnaujinimas

Tikslas. Mokymai skirti dėstytojams, siekiantiems atnaujinti studijų dalyko aprašą vadovaujantis Universiteto nustatyta studijų dalyko aprašo forma ir studijų dalyko rengimo ir atnaujinimo metodinėmis rekomendacijomis. 

Studijų dalyko pritaikymas nuotolinėms studijoms pagal II / III lygio reikalavimus

TikslasSusipažinti su studijų dalyko pritaikymo nuotolinėms studijoms metodinėmis rekomendacijomis.

Mokymosi planavimas naudojant skaitmeninius išteklius

Tikslas. Išmokti planuoti studijų procesą taikant Studentų lankomumo ir Susitikimų tvarkaraščio NSA Moodle įrankius.

Informacinė ekologija ugdyme: kodėl svarbus medijų raštingumas?

TikslasAptarti medijų raštingumo tematinio lauko integravimo į pedagogines studijas galimybes. 

Mokymosi organizavimas skaitmeninėje aplinkoje

TikslasPristatyti vaizdo konferencijų įrankių MS Teams ir BigBlueButon naudojimo galimybes nuotolinėms vaizdo paskaitoms bei naujas funkcijas. 

Įtraukių vizualinių kūrybinių sprendimų taikymas mokymo procese

Tikslas. Didinti Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų gebėjimus bei tobulinti profesinę kvalifikaciją, kurie leistų efektyviau, įtraukiau ir profesionaliau vesti paskaitas.

Studentų pasiekimų pripažinimas naudojant Moodle skaitmeninius ženkliukus

TikslasIšmokti sukurti skaitmeninį ženkliuką nuotolinių studijų aplinkoje Moodle ir jį išduoti besimokantiesiems.


Interaktyvaus turinio kūrimas taikant H5P įrankį

 TikslasSusipažinti su H5P įrankiu nuotolinių studijų aplinkoje Moodle, pritaikyti siūlomas galimybes interaktyvaus turinio kūrimui.


Bendradarbiavimas mokymosi procese, pasitelkiant skaitmenines technologijas

Tikslas Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su grupinio darbo įrankių taikymo bendradarbiavimui principais ir metodika.

Duomenų apsauga moksliniuose tyrimuose

Tikslas. Universiteto dėstytojus, mokslininkus ir doktorantus supažindinti su pagrindiniais duomenų apsaugos reikalavimais taikomus vykdant ir organizuojant mokslinius tyrimus bei išanalizuoti dažniausiai kylančias problemines situacijas.

Besimokančiųjų pasiekimų ir pažangos analizė Moodle aplinkoje

TikslasSusipažinti su besimokančiųjų pasiekimų ir pažangos stebėjimo įrankiais.

Vertinamosios užduotys, testai ir pasiekimų pripažinimas skaitmeninėje aplinkoje: testų kūrimas

Tikslas. Susipažinti su Testo įrankio funkcijomis dirbant nuotolinių studijų aplinkoje Moodle.

Pedagoginio e-portfolio reikšmė bakalauro praktikos metu

Tikslas. Susipažinti su svarbiausiais principais rengiant pedagoginį e.portfolio bakalauro praktikos metu.

Kaip lyčių dimensiją veiksmingai integruoti į studijas? Mokymosi tarnaujant bendruomenei patirtis

Tikslas. Seminaras supažindins dėstytojus(-as) su inovatyvaus „Mokymosi tarnaujant bendruomenei“ (angl. community based service learning) metodo taikymu studijų procese. 

Nuotolinis mokymasis besimokančiojo akimis

TikslasAptarti nuotolinio mokymosi ypatybes ir iššūkius bei išbandyti veiksmingus mokymo(si) metodus.

Kūrybinis mąstymas ir inovatyvios kūrybinio lavinimo technikos (praktiniai metodų išbandymo mokymai)

Tikslas. Suteikti teorinių ir praktinių kūrybiškumo gebėjimus ugdančių žinių, paskatinti paeksperimentuoti pritaikant inovatyvias kūrybinio lavinimo technikas.

Studijų programų tobulinimo planų rengimas ir stebėsena: tobulintini aspektai

Tikslas. Tinkamai parengti studijų programų tobulinimo planus ir stebėti jų įgyvendinimą remiantis Universiteto nustatyta programos tobulinimo plano ir stebėsenos forma bei rekomendacijomis.

Skaitmeninis pasakojimas (digital storytelling) kaip inovatyvus studijų metodas ir lyčių dimensijos integravimo į studijų procesą pavyzdžiai

TikslasMokymai supažindins dėstytojus(-as) su inovatyvaus Skaitmeninio pasakojimo (digital storytelling) metodo taikymu studijų procese.

Studentų į(si)traukimas į studijas ir aktyvaus mokymo(si) metodai

Tikslas. Mokymų metu atskleisti naujus, praktinius aktyvaus mokymosi metodus per studentų į(si)traukimo į studijas ir aktyvaus mokymo(si) analizę.

Studentų pasiekimų vertinimas ir grįžtamasis ryšys

Tikslas. Šie mokymai skirti plėtoti studentų pasiekimų vertinimo įgūdžius, dėmesį skiriant vertinimo sistemos struktūrai, būdams, metodams. Didelis dėmesys šiame modulyje tenka studentų įsivertinimui, kokybiškam grįžtamajam ryšiui.

Dėstymo kokybė ir jos gerinimas

Tikslas. Siekiama praplėsti dėstymo kokybės sampratą, padidinti dėstytojo veiklos (įsi)vertinimo efektyvumą, siekiant susipažinti su dėstytojų veiklos, pasiekimų įsivertinimo būdais, aplankais, dėstytojo savęs, savo veiklos ir dėstomo kurso vertinimo ir tobulinimo ypatumais.

Dėstytojo savęs ir savo veiklos (įsi)vertinimas bei nuolatinis tobulėjimas

Tikslas. Šiuolaikinis dėstytojas, kad gebėtų patenkinti naujos kartos besimokančiųjų poreikius, turi pats nuolat augti ir tobulėti: studijuoti naujus dėstymo metodus, tobulinti savo kompetencijas ir ugdyti asmenybę.