Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su grupinio darbo įrankių taikymo bendradarbiavimui principais ir metodika.

 • photo
  2022 m. lapkričio 29 d. 10.00-11.30 val.
 • photo
  Mokymasis grupėje virtualiu būdu
 • photo
  Teorija ir diskusija
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasSužinosite, kaip nuotolinių studijų aplinkoje besimokančiuosius suskirstyti į grupes, kaip sukurti grupių pasirinkimus, kaip tinkamai nustatyti parametrus. Sužinosite, kokios galimybės nuotolinių studijų aplinkoje, jeigu besimokantieji nori patys kurti grupes bei savarankiškai susiskirstyti į grupes.

Turinys:

Kaip sukurti grupes besimokantiesiems ir kokį Moodle įrankį naudoti, kad besimokantieji galėtų susiskirstyti į sukurtas grupes?

Kaip sukurti Moodle įrankį, kad besimokantieji patys kurtų grupes?

Aptarti Moodle įrankių Grupių pasirinkimas ir Grupių savarankiškas sukūrimas veiklų skirtumus.

Plėtojami gebėjimai. Žinosite, kuo skiriasi Moodle įrankiai Grupių pasirinkimas ir Grupių savarankiškas sukūrimas. Mokėsite, Moodle aplinkoje, sukurti grupes besimokantiesiems, taip pat, įtraukti Moodle įrankį, kad patys besimokantieji kurtų grupes.

Tikslinė grupė. VDU dėstytojai.

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisA lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.


Lektoriai

Socialinių mokslų vadybos krypties daktarė

Inovatyvių studijų instituto vyriausioji specialistė

Atsakinga už nuotolinių kursų priežiūrą, dėstytojų konsultavimą ir pagalbą, mokymo kursų organizavimą, nuotolinių studijų organizavimo koordinavimą VDU Žemės ūkio akademijoje, projektinę veiklą.

Socialinių mokslų edukologijos krypties daktarė

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Inovatyvių studijų instituto inovacijų vyresnioji specialistė

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė

Tyrėja, aktyviai dalyvaujanti Europos ir nacionaliniuose moksliniuose ir taikomuosiuose projektuose. 

Nuotolinės bakalauro studijų programos „Švietimas ir informacinės technologijos“ vadovė, bei dėsto dalykus bakalauro ir magistrantūros studentams.

Mokslinių interesų sritys - technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis aukštajame moksle, mokymasis visą gyvenimą, atvirasis švietimas ir suaugusiųjų švietimas.

Pastaruosius kelerius metus aktyviai užsiima moksliniais tyrimais apie mokymosi duomenų analitikos taikymą mokymo ir mokymosi procese.

Atsiliepimai

Lektorės profesionalės, viskas sklandu ir aišku.