Kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros paskirtis – sudaryti sąlygas asmenims (kandidatams) kreiptis į Lietuvos aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo bei įgyti aukštąjį išsilavinimą, arba užsiskaityti studijų dalykus bei gauti akademinę pažymą nestudijuojant to, kas jau buvo išmokta neakademinėje aplinkoje.

Kandidatų neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas bei pripažinimas vyks pagal Vytauto Didžiojo universiteto patvirtintą tvarką.

Kas gali dalyvauti?

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pasiekimų gali siekti asmuo (kandidatas), įgijęs ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.

Kviečiame dalyvauti neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje ir įgyti studijų kreditų, bei tęsti studijas pagal pasirinktą studijų programą ir įgyti bakalauro arba magistro laipsnį.

Asmuo gali pretenduoti vertinti kompetencijas įgytas:

  • Darbinėje veikloje;
  • Neapmokamame ar savanoriškame darbe;
  • Stažuočių, kursų, seminarų, projektų ir kt. metu;
  • Mokantis savarankiškai;
  • Laisvalaikio metu ir kt.

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros eiga:

  • Pirmiausia kviečiame registruotis konsultacijai;
  • Pasikalbėjęs su specialistu bei konsultantu ir išsiaiškinęs savo norų ir galimybių atitikimą, kandidatas rašo prašymą pradėti procedūrai ir su juo yra pasirašoma sutartis;
  • Kandidatas rengia kompetencijų aplanką konsultuojant specialistui bei ekspertui;
  • Parengtą kompetencijų aplanką vertina bei galutinį sprendimą dėl kompetencijų pripažinimo priima pasirinkto studijų dalyko dėstytojas–ekspertas;
  • Priėmus teigiamą sprendimą, kandidatui yra išduodama akademinė pažyma.

Dalyvavimas kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje nemokamas tik VDU studentams ir moksleiviams, ketinantiems studijuoti VDU. Kitiems kandidatams procedūra mokama.


Pagrindinės Centro teikiamos paslaugos - ką svarbu žinoti kompetencijų pripažinimo metu:

Konsultacijos

Visą kompetencijų pripažinimą Jus lydės PKVC konsultantė.

Nauda

Atliktus kompetencijų pripažinimą išduodamas Universiteto patvirtintas dokumentas, kuriuo galėsite pagrįsti turimą kompetenciją.

Reikės

Išsamiai aprašyti ir pateikti įrodančius dokumentus, kaip įgijote pripažįstamą kompetenciją.

Papildomai

Kompetencijų pripažinimo metu galite gauti papildomų užduočių, kurios užtvirtins jūsų turimą kompetenciją.

Galimybės

Susitrumpinti studijų laiką, užtvirtinti turimą kompetenciją, pagrįsti turimą kompetenciją ieškant darbo.