Mokymosi visą gyvenimą akademija

Galimybė įsitraukti į mokymus kitų bendruomenių nariams – verslo organizacijų ir kitų institucijų darbuotojams, kurie siekia kelti savo profesines kompetencijas individualiai arba su visu savo kolektyvu.

Kaip pasirengti ir išlikti saugiems ekstremaliose situacijose?

Tikslas. Supažindinti dalyvius su pasiruošimu galimoms ekstremalioms situacijoms, būtiniausių daiktų sąrašu, psichologine savisauga bei šeimos planu.

EdTech (švietimo technologijų) sprendimai: Pietų Korėjos patirtis

Tikslas. Pasidalinti stažuotės įspūdžiais ir inovacijų sprendimais apie Pietų Korėjos EdTech (švietimo technologijų) sprendimus švietimo srityje, sužinoti apie verslo siūlomus sprendimus švietimo sektoriui, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su valstybiniais centrais, inovatyvias skaitmenines mokymo priemones taikančiomis mokyklomis. 

Fizinio ugdymo mokytojų forumas’24

„Fizinio ugdymo mokytojų forumas’24“ – skirtas sporto srities lyderiams, fizinio rengimo mokytojams, fizinio ugdymo pedagogikos studentams, aukšto meistriškumo ir asmeniniams treneriams. Konferencijoje įžvalgomis ir savo patirtimi dalinsis dešimt pranešėjų ir diskusijų dalyvių – VDU Švietimo akademijos ir bakalauro Sporto studijų programos dėstytojai, fizinio ugdymo ir biologijos mokytojai ekspertai ir kiti švietimo, sporto bei sportininkų rengimo profesionalai.

Rašymo kelionė: nuo įkvėpimo iki profesinės tapatybės atsiskleidimo

Tikslas. Tikslas – ugdyti akademinės bendruomenės narių rašymo gebėjimus suteikiant žinių ir įgūdžių kaip tikslingai/sėkmingai organizuoti savo rašymo procesą siekiant atrasti savąjį rašymo kelią.

Kaniterapija – apie supratimą savęs ir kitų

Tobulėjame ir augame kiekvienas skirtingai. Ypatingai asmeninį ir profesinį tobulėjimą skatina įtraukios, motyvuojančios ar net kartais neįprastos veiklos. Veiklos asistuojant gyvūnams tiek atpalaiduoja, tiek paskatina mokymosi procesus. Mokymų metu susipažinsite su kaniterapijos veiklos principai ir metodais, taip pat galėsite pastebėti, kaip praktiniuose užsiėmimuose atsiskleidžia Jūsų asmeninės savybės.

Konfliktų mediacija

Mokymų tikslas. Mokymai skirti gauti žinių apie konfliktų priežastis ir mediaciją, kaip vieną iš konfliktų valdymo metodų.

Mokslinių tyrimų projektų rengimas kitaip

Šių mokymų metu turėsite galimybę pagilinti žinias mokslinių tyrimų projektų rengime vienu inovatyviausių būdų.

Verslo idėjų generavimo kūrybinės dirbtuvės

Mokymų tikslas: supažindinti su inovatyviomis DIZAINO MĄSTYSENOS“; PATIRTIES DIZAINO“ ir LEGO SERIOUS PLAY“ metodikomis, kurios naudojamos kurti inovatyvias idėjas, kūrybiškai spręsti įvairius organizacijų iššūkius bei problemines situacijas, efektyvinti komandos darbą įgyvendinant projektus bei dirbant su klientais.  

Įtraukios komunikacijos principų įgyvendinimas organizacijose

Mokymų tikslassuteikti dalyviams žinių kaip komunikaciją daryti įtraukią ir reprezentuoti įvairaus socialinio-kultūrinio identiteto asmenis ir grupes.

Autoetnografija kaip pedagoginė strategija: Asmeninės patirties tyrinėjimo ir refleksijos galia

Mokymų tikslas: Seminaras supažindins dalyvius(-es) su autoetnografijos kaip inovatyvios mokymosi strategijos taikymu studijų procese. 

Naujojo VDU Etikos kodekso projekto pristatymas ir aptarimas

Tikslas. Pristatyti naujojo VDU Etikos kodekso projektą VDU bendruomenei, aptarti jo pagrindines ypatybes ir naujoves, atsakyti į bendruomenei kylančius klausimus

Seksualinis priekabiavimas ir jo prevencija. Kaip atpažinti, kur kreiptis ir kaip elgtis?

Mokymų tikslas: Suteikti VDU ir kitų universitetų studentams (-ėms) daugiau žinių apie seksualinį priekabiavimą: kaip jį atpažinti, kur kreiptis, kaip elgtis susidūrus. Taip pat – pristatyti VDU Seksualinio priekabiavimo ir smurto lyties pagrindu prevencijos tvarkos aprašą.

Karjeros ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyra: Kiek tai įmanoma?

TikslasPažvelgti į darbo, karjeros ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybes, iššūkius ir perspektyvas iš asmens pozicijos.

Kritinė pedagogika – įvairovę palaikančios ir bendradarbiavimu besiremiančios mokymosi aplinkos kūrimas

Mokymų tikslas: Supažindinti dėstytojus, kaip įgyvendinti studijų ir mokymosi veiklas, ugdančias kritinį mąstymą ir skatinančias studentų įsitraukimą, mokančias studentus atpažinti ir kritiškai įvertinti galios dinamiką visuomenėje.

Socialinių inovatorių akademija

TikslasMokymų metu pažinti ir atrasti savo galimybes ne tik kurti, bet ir ir įgyvendinti socialines inovacijas, keičiančias kiekvieno iš mūsų gyvenimą

Karjeros valdymo sprendimai ir patarimai: kaip karjeros iššūkius spręsti jaunoms šeimoms ir poroms?

Mokymų tikslassupažindinti studentus(-e), doktorantus (-es), dėstytojus(-jas), padalinių vadovus(-es), administracijos ir kitas darbuotojus (-jas) su karjeros valdymo sistema, atskleisti karjeros projektavimo gebėjimų svarbą asmens gyvenime, šiuolaikinėje organizacijoje ir akademinėje aplinkoje.

Filmai kaip inovatyvi ir įtrauki dėstymo bei mokymosi medžiaga: kaip sėkmingai ir efektyviai taikyti filmus studijose

TikslasSupažindindinti dėstytojus(-as) su inovatyvia mokymosi ir studijų prieiga – akademinio turinio dėstymas ir studentų įtraukimas naudojant įvairius dokumentinius ir meninius filmus. 

Kompetecijų pripažinimas - studentui ir ne tik

Mokymų tikslasSupažindinti mokymų dalyvius su neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetenijų vertinimo ir pripažinimo procedūra.


Konfliktų mediacija

Mokymų programos “Konfliktų mediacija“ tikslas - ugdyti įvairių sričių vadovų ir specialistų gebėjimą savo profesinėje aplinkoje nešališkai valdyti tarpasmeninius, tarpgrupinius ir kt. konfliktus, taikant meditacijos metodą, skatinantį konfliktuojančias puses siekti susitarimo ir/ar priimti sprendimą.

„Fotobalso“ (angl. Photovoice) inovatyvaus dėstymo metodo taikymas studijose

Mokymų tikslas: Supažindinti dėstytojus(-as) su inovatyviu ir interaktyviu, į studentus orientuotu mokymosi metodu „Fotobalsas“ (angl. Photovoice) ir kaip jį būtų galima taikyti studijų procese.  

Asmeninės karjeros valdymas

Mokymų tikslas: Supažindinti dėstytojus(-as), studentus(-es), padalinių vadovus(-es), administracijos ir kitus darbuotojus (-as) su asmeninės karjeros projektavimo ir valdymo metodais, atskleisti darbuotojų karjeros valdymo gebėjimų svarbą šiuolaikinėse organizacijose.

Kaip užauginti inovatorių kartu su STEAM?

Mokymų tikslas: Programa sudaryta pagal STEAM metodologiją integruojant metodines užduotis iš įvairių sričių, tačiau lygiagrečiai stipriai orientuojantis į asmenybės augimą ir proaktyvų bei inovatyvų požiūrį pirmiausia mokytojo, o taip pat ir mokinio. Mokymų metu bus aiškiai sudaryti STEAM integracijos modeliai, pateikti pavyzdžiai apie veiklų planavimą per mokinio ir kitų suinteresuotų asmenų įtraukimą.

Supervizija įgalinti bendradarbiavimą daugiakultūrėse komandose

Mokymų tikslas: supažindinti dalyvius su supervizijos procesu, jo nauda komandai ir jos darbui, kartu su komanda pritaikyti supervizijos metodą.

Kūrybinis mąstymas ir inovatyvios kūrybinio lavinimo technikos

Mokymų tikslas: Kūrybinis mąstymas bei kūrybiškumo metodų taikymas yra neatsietina ugdymo proceso dalis. Kūrybiški, kritiškai mąstantys asmenys yra kiekvieno pedagogo siekiamybė, tad lavinti savo asmenines bei mokinių kūrybines kompetencijas – teisingas sprendimas.

Pasakojimo ir inovatyvių mokymo metodų derinimas ugdymo procese

Mokymų tikslas: Mokymų tikslas supažindinti pedagogus su inovatyviais ugdymo metodais bei įrankiais, pritaikytais palengvinti ugdymo procesą, sudominti ir įtraukti mokinius į skaitmeninio pasakojimo pritaikymą skirtinguose mokomuosiuose dalykuose.

Inovatorių akademija

Mokymų tikslas: Mokymų tikslas skatinti mokytojus kurti ir taikyti inovacijas, orientuotas į ugdymo procese kylančių iššūkių sprendimą bei atrasti metodus.


Komunikacijos magija

Mokymų tikslas: Mokymų tikslas stiprinti komunikacijos įgūdžius naudojant verbalinę, neverbalinę komunikaciją, suprantant kaip kuriamas pedagogo įvaizdis, naudojant visas teikiamas technologijų galimybes.


Kompetencijų portfolio ir asmeninio augimo mokymų programa

Mokymų tikslas: Mokymų metu suteikti galimybę kiekvienam individualiai pasirengti kompetencijų portfolio pagal skirtingus kompetencijų modelius, nusistatyti kompetencijų augimo planus ir pasitenkinimo darbu modelius bei numatyti pokyčius siekiant maksimalaus įsitraukimo į savo darbą.

Kultūrų įvairovė

Mokymų tikslas: Supažindinti dalyvius su skirtingomis kultūromis ir suteikti žinias, kurios padės išvengti konfliktų, kuriuos lemiamia kultūrų skirtumai.

Viešojo kalbėjimo magija

Mokymų tikslas: susipažinti su pagrindinėmis kalbos sudarymo ir efektyvaus pristatymo taisyklėmis, viešojo kalbėjimo ir improvizacijos principais bei technikomis ir praktiškai tobulinti viešojo kalbėjimo baimės valdymą, kalbos atlikimą ir auditorijos valdymą.

Kaip pasirengti ir išlikti saugiems ekstremaliose situacijose?

Tikslas. Supažindinti dalyvius su pasiruošimu galimoms ekstremalioms situacijoms, būtiniausių daiktų sąrašu, psichologine savisauga bei šeimos planu.

EdTech (švietimo technologijų) sprendimai: Pietų Korėjos patirtis

Tikslas. Pasidalinti stažuotės įspūdžiais ir inovacijų sprendimais apie Pietų Korėjos EdTech (švietimo technologijų) sprendimus švietimo srityje, sužinoti apie verslo siūlomus sprendimus švietimo sektoriui, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su valstybiniais centrais, inovatyvias skaitmenines mokymo priemones taikančiomis mokyklomis. 

Rašymo kelionė: nuo įkvėpimo iki profesinės tapatybės atsiskleidimo

Tikslas. Tikslas – ugdyti akademinės bendruomenės narių rašymo gebėjimus suteikiant žinių ir įgūdžių kaip tikslingai/sėkmingai organizuoti savo rašymo procesą siekiant atrasti savąjį rašymo kelią.

Kaniterapija – apie supratimą savęs ir kitų

Tobulėjame ir augame kiekvienas skirtingai. Ypatingai asmeninį ir profesinį tobulėjimą skatina įtraukios, motyvuojančios ar net kartais neįprastos veiklos. Veiklos asistuojant gyvūnams tiek atpalaiduoja, tiek paskatina mokymosi procesus. Mokymų metu susipažinsite su kaniterapijos veiklos principai ir metodais, taip pat galėsite pastebėti, kaip praktiniuose užsiėmimuose atsiskleidžia Jūsų asmeninės savybės.

Konfliktų mediacija

Mokymų tikslas. Mokymai skirti gauti žinių apie konfliktų priežastis ir mediaciją, kaip vieną iš konfliktų valdymo metodų.

Mokslinių tyrimų projektų rengimas kitaip

Šių mokymų metu turėsite galimybę pagilinti žinias mokslinių tyrimų projektų rengime vienu inovatyviausių būdų.

Įtraukios komunikacijos principų įgyvendinimas organizacijose

Mokymų tikslassuteikti dalyviams žinių kaip komunikaciją daryti įtraukią ir reprezentuoti įvairaus socialinio-kultūrinio identiteto asmenis ir grupes.

Autoetnografija kaip pedagoginė strategija: Asmeninės patirties tyrinėjimo ir refleksijos galia

Mokymų tikslas: Seminaras supažindins dalyvius(-es) su autoetnografijos kaip inovatyvios mokymosi strategijos taikymu studijų procese. 

Naujojo VDU Etikos kodekso projekto pristatymas ir aptarimas

Tikslas. Pristatyti naujojo VDU Etikos kodekso projektą VDU bendruomenei, aptarti jo pagrindines ypatybes ir naujoves, atsakyti į bendruomenei kylančius klausimus

Seksualinis priekabiavimas ir jo prevencija. Kaip atpažinti, kur kreiptis ir kaip elgtis?

Mokymų tikslas: Suteikti VDU ir kitų universitetų studentams (-ėms) daugiau žinių apie seksualinį priekabiavimą: kaip jį atpažinti, kur kreiptis, kaip elgtis susidūrus. Taip pat – pristatyti VDU Seksualinio priekabiavimo ir smurto lyties pagrindu prevencijos tvarkos aprašą.

Karjeros ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyra: Kiek tai įmanoma?

TikslasPažvelgti į darbo, karjeros ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybes, iššūkius ir perspektyvas iš asmens pozicijos.

Kritinė pedagogika – įvairovę palaikančios ir bendradarbiavimu besiremiančios mokymosi aplinkos kūrimas

Mokymų tikslas: Supažindinti dėstytojus, kaip įgyvendinti studijų ir mokymosi veiklas, ugdančias kritinį mąstymą ir skatinančias studentų įsitraukimą, mokančias studentus atpažinti ir kritiškai įvertinti galios dinamiką visuomenėje.

Karjeros valdymo sprendimai ir patarimai: kaip karjeros iššūkius spręsti jaunoms šeimoms ir poroms?

Mokymų tikslassupažindinti studentus(-e), doktorantus (-es), dėstytojus(-jas), padalinių vadovus(-es), administracijos ir kitas darbuotojus (-jas) su karjeros valdymo sistema, atskleisti karjeros projektavimo gebėjimų svarbą asmens gyvenime, šiuolaikinėje organizacijoje ir akademinėje aplinkoje.

Filmai kaip inovatyvi ir įtrauki dėstymo bei mokymosi medžiaga: kaip sėkmingai ir efektyviai taikyti filmus studijose

TikslasSupažindindinti dėstytojus(-as) su inovatyvia mokymosi ir studijų prieiga – akademinio turinio dėstymas ir studentų įtraukimas naudojant įvairius dokumentinius ir meninius filmus. 

Kompetecijų pripažinimas - studentui ir ne tik

Mokymų tikslasSupažindinti mokymų dalyvius su neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetenijų vertinimo ir pripažinimo procedūra.


„Fotobalso“ (angl. Photovoice) inovatyvaus dėstymo metodo taikymas studijose

Mokymų tikslas: Supažindinti dėstytojus(-as) su inovatyviu ir interaktyviu, į studentus orientuotu mokymosi metodu „Fotobalsas“ (angl. Photovoice) ir kaip jį būtų galima taikyti studijų procese.  

Asmeninės karjeros valdymas

Mokymų tikslas: Supažindinti dėstytojus(-as), studentus(-es), padalinių vadovus(-es), administracijos ir kitus darbuotojus (-as) su asmeninės karjeros projektavimo ir valdymo metodais, atskleisti darbuotojų karjeros valdymo gebėjimų svarbą šiuolaikinėse organizacijose.

Viešojo kalbėjimo magija

Mokymų tikslas: susipažinti su pagrindinėmis kalbos sudarymo ir efektyvaus pristatymo taisyklėmis, viešojo kalbėjimo ir improvizacijos principais bei technikomis ir praktiškai tobulinti viešojo kalbėjimo baimės valdymą, kalbos atlikimą ir auditorijos valdymą.

Fizinio ugdymo mokytojų forumas’24

„Fizinio ugdymo mokytojų forumas’24“ – skirtas sporto srities lyderiams, fizinio rengimo mokytojams, fizinio ugdymo pedagogikos studentams, aukšto meistriškumo ir asmeniniams treneriams. Konferencijoje įžvalgomis ir savo patirtimi dalinsis dešimt pranešėjų ir diskusijų dalyvių – VDU Švietimo akademijos ir bakalauro Sporto studijų programos dėstytojai, fizinio ugdymo ir biologijos mokytojai ekspertai ir kiti švietimo, sporto bei sportininkų rengimo profesionalai.

Verslo idėjų generavimo kūrybinės dirbtuvės

Mokymų tikslas: supažindinti su inovatyviomis DIZAINO MĄSTYSENOS“; PATIRTIES DIZAINO“ ir LEGO SERIOUS PLAY“ metodikomis, kurios naudojamos kurti inovatyvias idėjas, kūrybiškai spręsti įvairius organizacijų iššūkius bei problemines situacijas, efektyvinti komandos darbą įgyvendinant projektus bei dirbant su klientais.  

Supervizija įgalinti bendradarbiavimą daugiakultūrėse komandose

Mokymų tikslas: supažindinti dalyvius su supervizijos procesu, jo nauda komandai ir jos darbui, kartu su komanda pritaikyti supervizijos metodą.

Kompetencijų portfolio ir asmeninio augimo mokymų programa

Mokymų tikslas: Mokymų metu suteikti galimybę kiekvienam individualiai pasirengti kompetencijų portfolio pagal skirtingus kompetencijų modelius, nusistatyti kompetencijų augimo planus ir pasitenkinimo darbu modelius bei numatyti pokyčius siekiant maksimalaus įsitraukimo į savo darbą.

Kultūrų įvairovė

Mokymų tikslas: Supažindinti dalyvius su skirtingomis kultūromis ir suteikti žinias, kurios padės išvengti konfliktų, kuriuos lemiamia kultūrų skirtumai.

Socialinių inovatorių akademija

TikslasMokymų metu pažinti ir atrasti savo galimybes ne tik kurti, bet ir ir įgyvendinti socialines inovacijas, keičiančias kiekvieno iš mūsų gyvenimą

Konfliktų mediacija

Mokymų programos “Konfliktų mediacija“ tikslas - ugdyti įvairių sričių vadovų ir specialistų gebėjimą savo profesinėje aplinkoje nešališkai valdyti tarpasmeninius, tarpgrupinius ir kt. konfliktus, taikant meditacijos metodą, skatinantį konfliktuojančias puses siekti susitarimo ir/ar priimti sprendimą.

Kaip užauginti inovatorių kartu su STEAM?

Mokymų tikslas: Programa sudaryta pagal STEAM metodologiją integruojant metodines užduotis iš įvairių sričių, tačiau lygiagrečiai stipriai orientuojantis į asmenybės augimą ir proaktyvų bei inovatyvų požiūrį pirmiausia mokytojo, o taip pat ir mokinio. Mokymų metu bus aiškiai sudaryti STEAM integracijos modeliai, pateikti pavyzdžiai apie veiklų planavimą per mokinio ir kitų suinteresuotų asmenų įtraukimą.

Kūrybinis mąstymas ir inovatyvios kūrybinio lavinimo technikos

Mokymų tikslas: Kūrybinis mąstymas bei kūrybiškumo metodų taikymas yra neatsietina ugdymo proceso dalis. Kūrybiški, kritiškai mąstantys asmenys yra kiekvieno pedagogo siekiamybė, tad lavinti savo asmenines bei mokinių kūrybines kompetencijas – teisingas sprendimas.

Pasakojimo ir inovatyvių mokymo metodų derinimas ugdymo procese

Mokymų tikslas: Mokymų tikslas supažindinti pedagogus su inovatyviais ugdymo metodais bei įrankiais, pritaikytais palengvinti ugdymo procesą, sudominti ir įtraukti mokinius į skaitmeninio pasakojimo pritaikymą skirtinguose mokomuosiuose dalykuose.

Inovatorių akademija

Mokymų tikslas: Mokymų tikslas skatinti mokytojus kurti ir taikyti inovacijas, orientuotas į ugdymo procese kylančių iššūkių sprendimą bei atrasti metodus.


Komunikacijos magija

Mokymų tikslas: Mokymų tikslas stiprinti komunikacijos įgūdžius naudojant verbalinę, neverbalinę komunikaciją, suprantant kaip kuriamas pedagogo įvaizdis, naudojant visas teikiamas technologijų galimybes.