Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Pristatyti naujojo VDU Etikos kodekso projektą VDU bendruomenei, aptarti jo pagrindines ypatybes ir naujoves, atsakyti į bendruomenei kylančius klausimus

 • photo
  2023 m. kovo 30 d. 15.00–17.00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Išduodami pažymėjimai
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1, 2 ir 3 grupė
 • photo
  A, B ir C lygio mokymų programa (pradedantiesiems, patyrusiems ir ekspertams)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Seminaro metu VDU bendruomenei bus pristatytas naujojo VDU Etikos kodekso projektas. Ypatingas dėmesys bus skirtas Kodekso koncepcijai ir struktūrai, etikos principų ir jų pažeidimų formų turinio atskiroms ypatybėms, pristatytos svarbiausios Kodekso taikymą ir atsakomybę už etikos pažeidimus reglamentuojančios Kodekso normos. Taip pat bus aptarta tai, kas naujajame Kodekse išlieka iš dabar galiojančio Kodekso, o kas jame yra nauja, taip pat atsakyta į bendruomenei kilusius klausimus šia tema.

Tikslinė grupė:

akademinis ir neakademinis personalas

studentai

TurinysTeorija ir praktika.

Plėtojami gebėjimai: 

Taikyti naujojo VDU Etikos kodekso normas pedagoginėje, tyrimų, studijų bei administravimo veiklose.

Paaiškinti etiško elgesio pedagoginėje, tyrimų, studijų bei administravimo veikloje Universitete principus.

Atpažinti atskiras neetiško elgesio pedagoginėje, tyrimų, studijų bei administravimo veikloje Universitete formas.

Naudotis VDU Etikos kodekso normų pažeidimų nagrinėjimo procedūromis (pagrindinėmis normomis).

Trukmė2 valandos.

Vieta. Virtuali erdvė.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.), 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.) ir 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.)

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisA lygio mokymų programos (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias, B lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją ir C lygio mokymų programos (ekspertams) – siekiantiems plėtoti turimas kompetencijas bei dalintis patirtimi su kolegomis. Tai proaktyvaus pobūdžio veiklos, skirtos savo srities ekspertams, taikant aktyvius ir įtraukius metodus (pvz. patirties mainus, mentorystę) ekspertiškumui plėtoti. Ekspertinės kvalifikacijos palaikymui per patirties mainus, mentorystę ir kt. veiklas.


Kaina
Eur

Mokymai nemokami

Lektoriai

VDU Teisės fakulteto docentas.

VDU Etikos komisijos pirmininkas.

CRIS profilis

Linkedin profilis

Atsiliepimai