Vytautas Magnus University
Aprašymas

Mokymų tikslas: Seminaras supažindins dalyvius(-es) su autoetnografijos kaip inovatyvios mokymosi strategijos taikymu studijų procese. 

 • photo
  2023 m. balandžio 12 d. 13.00–15.00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Naujausios žinios
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  A ir B lygio mokymų programa (pradedantiesiems ir patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Autoetnografija yra tyrimo metodika, apimanti asmeninių patirčių tyrinėjimą ir dokumentavimą kultūriniame kontekste. Kartu tai pasirodė esanti efektyvi mokymosi priemonė, skatinanti studentų kritinį mąstymą bei padedanti prasmingai įsitraukti į dalyko studijas. Seminaro lektorės pristatys autoetnografijos taikymo principus, studijų proceso eigą, sėkmingo diegimo pavyzdžius ir savo kelerių metų patirtį šioje srityje. 

Kartu ši metodologija pristatoma iliustruojant kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas. Šiuos mokymus veda SPEAR projekto, skirto lyčių lygybės plano įgyvendinimui Vytauto Didžiojo universitete, komanda bendradarbiaujant su VDU Viešosios komunikacijos katedra. 

Tikslinė grupė: dėstytojai(-os), kurie(-ios) siekia taikyti inovatyvius, aktyvius ir studentų dalyvavimą skatinančius metodus savo paskaitose; švietimo specialistai(-ės), kurie(-ios) domisi šiuolaikine didaktika ir inovatyviais studijų metodais; dėstytojai(-os), doktorantai(-ės), švietimo ekspertai(-ės), kurie(-ios) domisi lyčių dimensijos integravimu į studijas.  

Trukmė: 2 valandos.

Vieta: Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes: 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.) ir 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis: A lygio mokymų programos (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias ir B lygio mokymų programa (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją. Kaina
Eur

Mokymai nemokami

Lektoriai

Ugdymo mokslų, sociologijos ir lyčių studijų ekspertė.

VDU Socialinio darbo katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Daugelio tarptautinių ir nacionalinių mokslo ir švietimo inovacijų projektų dalyvė.

Šiuo metu aktyviai prisideda prie projekto SPEAR veiklų įgyvendinimo ir veda įvairius mokymus VDU ir kitų universitetų bendruomenėms.

CRIS profilis

Linkedin profilis

VDU Viešosios komunikacijos katedros profesorė.

UNESCO-UNITWIN Medijų raštingumo tyrimų centro mokslininkė.

Linkedin profilis

Atsiliepimai