Vytautas Magnus University
Aprašymas

Mokymų tikslas: Supažindinti dėstytojus, kaip įgyvendinti studijų ir mokymosi veiklas, ugdančias kritinį mąstymą ir skatinančias studentų įsitraukimą, mokančias studentus atpažinti ir kritiškai įvertinti galios dinamiką visuomenėje.

 • photo
  2023 m. kovo 8 d. 13.00–15.00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Naujausios žinios
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  A ir B lygio mokymų programa (pradedantiesiems ir patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Ar norėtumėte sukurti įtraukią, įvairovę palaikančią, bendruomeniškumu ir bendradarbiavimu besiremiančią mokymosi ir studijų aplinką? Tarptautinei Moters dienai skirtas seminaras supažindins dėstytojus, kaip įgyvendinti studijų ir mokymosi veiklas, ugdančias kritinį mąstymą ir skatinančias studentų įsitraukimą, mokančias studentus atpažinti ir kritiškai įvertinti galios dinamiką visuomenėje. Mokymai taip pat padės dėstytojams taikyti lyčiai jautrios ir feministinės pedagogikos principus, atpažinti savo kurso medžiagoje ir mokymo metoduose su lytimi susijusį šališkumą ir stereotipus bei juos šalinti, kurti mokymosi ir studijų kultūrą, kuri vertina įvairovę ir skatina visų studentų įtrauktį. 

Šiuos mokymus veda SPEAR projekto, skirto Lyčių lygybės plano įgyvendinimui Vytauto Didžiojo universitete, komanda. Lyčių dimensijos integravimas į studijas ir tyrimus yra svarbi Lyčių lygybės plano priemonė. 

Tikslinė grupė: dėstytojams (-oms), kurie (-ios) siekia taikyti inovatyvius, aktyvius ir studentų dalyvavimą skatinančius metodus savo studijų dalykuose; švietimo specialistams (-ėms), kurie(-ios) domisi šiuolaikine didaktika ir inovatyviais ugdymo bei studijų metodais; dėstytojams (-oms), doktorantams (-ėms), švietimo ekspertams (-ėms), įvairių sričių specialistams, kurie dirba su studentais ir suaugusiais besimokančiaisiais.

Trukmė: 2 valandos.

Vieta: Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes: 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.) ir 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.).

 Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis: A lygio mokymų programos (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias ir B lygio mokymų programa (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją. Kaina
Eur

Mokymai nemokami

Lektoriai

Ugdymo mokslų, sociologijos ir lyčių studijų ekspertė.

VDU Socialinio darbo katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Daugelio tarptautinių ir nacionalinių mokslo ir švietimo inovacijų projektų dalyvė.

Šiuo metu aktyviai prisideda prie projekto SPEAR veiklų įgyvendinimo ir veda įvairius mokymus VDU ir kitų universitetų bendruomenėms.

CRIS profilis

Linkedin profilis


Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto lektorė ir Lygių galimybių koordinatorė.

Lyčių studijų doktorantė ir SPEAR projekto tyrėja.

CRIS profilis

Atsiliepimai

Turinys atitiko mokymus.

Naudinga, praktiška, kviečia susimąstyti, šiek tiek koreguoti dėstymo metodus