Vytautas Magnus University
Aprašymas

Mokymų tikslassuteikti dalyviams žinių kaip komunikaciją daryti įtraukią ir reprezentuoti įvairaus socialinio-kultūrinio identiteto asmenis ir grupes.

 • photo
  2023 m. balandžio 25 d. 14.30–16.30 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Naujausios žinios
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 ir 3 grupės
 • photo
  A ir B lygio mokymų programa (pradedantiesiems ir patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasKviečiame dalyvauti mokymuose, skirtuose įtraukiosios komunikacijos (angl. inclusive communication) principams aptarti ir praktikoms pristatyti. Seminaras suteiks dalyviams žinių, kaip įtraukti į komunikaciją ir reprezentuoti įvairaus socialinio-kultūrinio identiteto asmenis ir grupes. Bus aptariama, kaip organizacijoje taikyti vaizdus ir kurti reprezentacijas, atspindinčius lyties, rasės, amžiaus ir kitą įvairovę; kaip svarbu sukurti įtraukią aplinką ir išvengti stereotipų, naudoti visiems prieinamus komunikacijos būdus, skatinti grįžtamąjį ryšį organizacijoje, naudoti įtraukią kalbą. Mokymų metu bus pristatytos vidinės ir išorinės komunikacijos principai ir praktikos, lyčiai jautrios kalbos vartojimo strategijos organizacijose. Atskira šių mokymų tema – tai įtraukusis ir lyčių balansu paremtas renginių organizavimas, kas ypač svarbu moksliniuose renginiuose. Mokymų metu bus taikomi interaktyvūs pratimai, pristatoma atvejų analizę ir grupinės diskusijos. 

Tikslinė grupė: universiteto darbuotojams(-oms), dirbantiems(-čioms) su komunikacija ir marketingu, dėstytojams(-oms) ir tyrėjams(-oms), siekiantiems (-čioms) integruoti įtraukios ir lyčiai jautrios komunikacijos (angl. gender-sensitive communication) principus į paskaitas ir savo mokslinių tyrimų sklaidą, viešosios komunikacijos ir žurnalistikos studijų programų dėstytojams(-oms) ir studentams(-ėms), darbuotojams(-oms), dirbantiems(-čioms) su moksline komunikacija ir sklaida.

Trukmė: 2 valandos.

Vieta: Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes: 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.) ir 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.).

 Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis: A lygio mokymų programos (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias ir B lygio mokymų programa (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją. Kaina
Eur

Mokymai nemokami

Lektoriai

Ugdymo mokslų, sociologijos ir lyčių studijų ekspertė.

VDU Socialinio darbo katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Šiuo metu aktyviai prisideda prie projekto SPEAR veiklų įgyvendinimo ir veda įvairius mokymus VDU ir kitų universitetų bendruomenėms.

CRIS profilis

Linkedin profilis


VDU Viešosios komunikacijos doktorantė, projekto SPEAR dalyvė.

Atsiliepimai