Vytautas Magnus University
Aprašymas

Mokymų tikslas. Mokymai skirti gauti žinių apie konfliktų priežastis ir mediaciją, kaip vieną iš konfliktų valdymo metodų.

 • photo
  2023 m. birželio 29 d. 9:00–17:00 val.
 • photo
  K. Donelaičio g. 52 402 auditorija
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Mokymai skirti VDU darbuotojams
 • photo
  1 ir 3 kompetencijų grupės
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Mokymai skirti suprasti konfliktų raiškos mechanizmus ir išmokti juos valdyti taikant mediacijos metodą. Mokymuose bus analizuojama konflikto kilimo priežastys, veiksniai, darantys įtaką konfliktinės situacijos dinamikai. Mokomasi mediacijos kaip konfliktų valdymo metodo, skatinančio konfliktuojančias puses siekti susitarimo, priimtino visiems konflikto dalyviams.

Verta dalyvauti, nes:

Programos dalyviai išmoks mediacijos kaip metodo.

 Gebės taikyti meditacijos metodą sprendžiant konfliktines situacijas savo profesinėje aplinkoje.

 Mokymų programa pagrįsta 3 pagrindiniais principais: įgyti žinias, įsisąmoninti turimas nuostatas ir lavinti gebėjimus

Siektini uždaviniai

Suprasti konflikto kilimo priežastis ir veiksnius, darančius įtaką konfliktinės situacijos dinamikai. 

Paanalizuoti konfliktų mediacijos metodo principus, mediatoriaus vaidmenį, mediacijos proceso etapus.

Aptarti mediacijos metodo taikymo praktikoje galimybes.

Trukmė. 8 akademinės valandos

Vieta. – K. Donelaičio g. 52, 402 auditorija.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.) ir 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.) 

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.


#Transform4Europe

Ši veikla finansuojama 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas VDU tarptautinio konkurencingumo stiprinimas Europos universitetų Transform4Europe aljanso tinkle (Nr. 10-005-P-0005).Kaina
Eur

Mokymai nemokami

Lektoriai

VDU Psichologijos katedros profesorė.

Turi daugiau kaip dvidešimties praktiką organizacijų konsultavimo ir mokymų srityse.

Praktinės patirties ir mokslinių tyrimų sritys: psichosocialiniai darbuotojų veiklos efektyvumo veiksniai,

asmens psichosocialinė adaptacija, efektyvus bendravimas, konfliktų valdymas.


Atsiliepimai