Vytautas Magnus University
Aprašymas

Mokymų tikslas: supažindinti su inovatyviomis DIZAINO MĄSTYSENOS“; PATIRTIES DIZAINO“ ir LEGO SERIOUS PLAY“ metodikomis, kurios naudojamos kurti inovatyvias idėjas, kūrybiškai spręsti įvairius organizacijų iššūkius bei problemines situacijas, efektyvinti komandos darbą įgyvendinant projektus bei dirbant su klientais.  

 • photo
  2023 m. gegužės 25 d. 10:00–18:00 val.
 • photo
  K. Donelaičio g. 52, 606 auditorija
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  VDU doktorantams (-ėms)
 • photo
  1 ir 3 kompetencijų grupės
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Mokymų metu, naudojant DIZAINO MĄSTYSENOS“; PATIRTIES DIZAINO“ ir LEGO SERIOUS PLAY“ metodikas, dalyviai bus supažindinami su verslo idėjų paieškos ir atrankos principais. Mokymai paremti komandinio darbo modeliu bei 5 žingsnių procesu:  

Empatija – kurios metu aiškinamasi klientų poreikiai ir lūkesčiai. 

Problemos apibrėžimu – kada yra išgryninama esminė kliento problema, bei įvardinamos produkto ar paslaugos esminės funkcijos bei savybės. 

Idėjų kūrimu – ieškoma galimų problemos sprendimų kelių, naudojant idėjų generavimo įrankius. 

Prototipų kūrimu – kuris padeda vizualizuoti turimą idėją, bei suprasti kaip tai veikia praktikoje. 

Testavimu – prototipo išbandymu su potencialiais klientais ir grįžtamo ryšio gavimu. 

Mokymų dalyviai praktiškai išbandys įvairius darbalapius, padedančius išgryninti verslo idėją.  

Turinys

Temos:

DESIGN THINKING® yra metodika, skirta praktiniam ir kūrybiškam problemų sprendimui. Ją sudaro 5 etapai: Empatija – Problemos apibrėžimas – Idėjų kūrimas – Prototipų kūrimas – Testavimas. Metodika šiuo metu pasaulyje plačiai taikoma įvairiausių švietimo įstaigų, verslo bei socialinių organizacijų, valstybinių institucijų, kuriant inovatyvius produktus bei siekiant pagerinti jų paslaugų teikimo procesus. 

LEGO® SERIOUS PLAY® yra metodika, skirta formuoti komandas, skatinti bendarbiavimą ir ieškoti problemų sprendimų. Dalyviai kuria trimačius LEGO modelius, naudojant specialiai parinktas LEGO kaladėles. Šie 3D modeliai yra grupinės diskusijos ir išsikeltų problemų sprendimo pagrindas. LEGO SERIOUS PLAY tikslas yra maksimaliai išnaudoti visą organizacijos potencialą, padėti įsivardinti komandos stiprybes, bendras vertybes, aptarti organizacijoje vykstančius procesus ir generuoti idėjas jiems tobulinti. 

EXPERIENCE DESIGN yra metodika, skirta kurti prasmingas asmens patirtis, modeliuoti kliento patirties kelionės etapus ir procesus. Tai požiūris į patirties kūrimą žmonėms, kuris remiasi naudotojų poreikiais, jausmais, emocijomis ir nuomonėmis, kad sukurtų puikius produktus, paslaugas, procesus, aplinką ar strategijas.

Siektini uždaviniai

Supažindinti mokymų dalyvius su įvairiomis inovatyviomis verslo idėjų genaravimo metodikomis.

Suteikti žinių, kaip efektyvinti komandinį darbą įgyvendinant įvairius verslo ir organizacijų projektus.

Trukmė. 8 akademinės valandos

Vieta. – Donelaičio g. 52, 606 auditorijoje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.) ir 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.) 

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

#Transform4Europe

Ši veikla finansuojama 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas VDU tarptautinio konkurencingumo stiprinimas Europos universitetų Transform4Europe aljanso tinkle (Nr. 10-005-P-0005).Kaina
Eur

Mokymai nemokami

Lektoriai

Programos Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas“ vadovas;

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas;

MINDED VDU Verslumo Akademijios“ vadovas.

Interaction Design Foundation organizacijos narys.

LEGO serious play“ metodikos treneris, „Design Sprint“;

„Design thinking“ (Dizaino mąstysenos);

„Experience design“ (Patirties dizaino) mokymų vadovas.

Atsiliepimai