Vytautas Magnus University
Aprašymas

Mokymų tikslasSupažindinti mokymų dalyvius su neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetenijų vertinimo ir pripažinimo procedūra.


 • photo
  2023 m. sausio 25 d. 14.00-16.00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija
 • photo
  Naujausios žinios
 • photo
  Kompetencijų grupė – 3 grupė
 • photo
  A ir B lygio mokymų programa (pradedantiesiems ir patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Lektorės pristatys neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą, kurios paskirtis – sudaryti sąlygas asmenims (kandidatams) kreiptis į Lietuvos aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo bei įgyti aukštąjį išsilavinimą arba užsiskaityti studijų dalykus bei gauti akademinę pažymą nestudijuojant to, kas jau buvo išmokta neakademinėje aplinkoje. Supažindins su kandidatų neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimu bei pripažinimu, kuris vykdomas pagal Vytauto Didžiojo universiteto patvirtintą tvarką

Dalyvavimas kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje nemokamas tik VDU studentams ir moksleiviams, ketinantiems studijuoti VDU. Kitiems kandidatams procedūra mokama.

Turinys:

 Mokymų metu bus pristatyta tvarka, procesas, atsakoma į kylančius klausimus. 

Tikslinė grupė: asmenys, siekiantys ar svarstantys galimybes pasinaudoti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra.

Kas gali dalyvauti?

 Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pasiekimų gali siekti asmuo (kandidatas), įgijęs ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.

Kviečiame dalyvauti neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje ir įgyti studijų kreditų bei tęsti studijas pagal pasirinktą studijų programą ir įgyti bakalauro arba magistro laipsnį.

Asmuo gali pretenduoti vertinti kompetencijas įgytas:

 Darbinėje veikloje

 Neapmokamame ar savanoriškame darbe

 Stažuočių, kursų, seminarų, projektų ir kt. metu

 Mokantis savarankiškai

 Laisvalaikio metu ir kt.

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros eiga:

 Pirmiausia kviečiame registruotis konsultacijai

 Pasikalbėjęs su specialistu bei konsultantu ir išsiaiškinęs savo norų ir galimybių atitikimą, kandidatas rašo prašymą pradėti procedūrai ir su juo yra pasirašoma sutartis

 Kandidatas rengia kompetencijų aplanką konsultuojant specialistui bei ekspertui

 Parengtą kompetencijų aplanką vertina bei galutinį sprendimą dėl kompetencijų pripažinimo priima pasirinkto studijų dalyko dėstytojas–ekspertas

 Priėmus teigiamą sprendimą, kandidatui yra išduodama akademinė pažyma.

Trukmė: 2 valandos.

Vieta: Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes: 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.)

 Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis: A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias, B lygio mokymų programa (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją ir

Kaina
Eur

Mokymai nemokami

Lektoriai

Studijų departamento direktorė


VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro vadovėAtsiliepimai