Vytautas Magnus University
Aprašymas

Mokymų tikslas: Supažindinti dėstytojus(-as), studentus(-es), padalinių vadovus(-es), administracijos ir kitus darbuotojus (-as) su asmeninės karjeros projektavimo ir valdymo metodais, atskleisti darbuotojų karjeros valdymo gebėjimų svarbą šiuolaikinėse organizacijose.

 • photo
  2023 m. sausio 10 d. 15.30-17.00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Naujausios žinios
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  B lygio mokymų programa (patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasSeminaras supažindins dėstytojus(-as), studentus(-es), padalinių vadovus(-es), administracijos ir kitus darbuotojus (-as) su asmeninės karjeros projektavimo ir valdymo metodais, atskleis darbuotojų karjeros valdymo gebėjimų svarbą šiuolaikinėse organizacijose. Šie mokymai yra SPEAR projekto, skirto VDU Lyčių lygybės plano įgyvendinimui, dalis. Bus aptarti karjeros valdymo lyčių aspektai. 

Turinys:

asmeninės karjeros projektavimo ir valdymo metodai

darbuotojų karjeros valdymo gebėjimų svarba šiuolakinėse organizacijose

Tikslinė grupė:

studentai(-ės) ir darbuotojai(-os), kurie siekia patobulinti asmeninius karjeros valdymo gebėjimus;

įvairaus lygio vadovai(-ės), kurie siekia įgyti žinių ir patobulinti žmogiškųjų išteklių valdymo gebėjimus, padėti atrinkti ir auginti talentus bei darbuotojų karjerą. 

Trukmė: 2 akademinės valandos.

Vieta: Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes: 1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.).

 Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis: B lygio mokymų programa (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją. 


Kaina
Eur

Mokymai nemokami

Lektoriai

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytoja ir tyrėja


TRIBES Global Leaders Search įkūrėja ir vadovė

Global Lithuanian Leaders įkūrėja ir valdybos narė

Atsiliepimai

Puikiai!