Vytautas Magnus University
Aprašymas

Mokymų tikslas: Mokymų tikslas supažindinti pedagogus su inovatyviais ugdymo metodais bei įrankiais, pritaikytais palengvinti ugdymo procesą, sudominti ir įtraukti mokinius į skaitmeninio pasakojimo pritaikymą skirtinguose mokomuosiuose dalykuose.

 • photo
  Bus paskelbta
 • photo
  Išduodami sertifikatai
 • photo
  Mokymasis grupėje
 • photo
  Naujausios žinios
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  B lygio mokymų programa (patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Skaitmeninis pasakojimas yra inovatyvus ir įtraukus metodas pateikti pamokų ir mokymų medžiagą, kurį pedagogai gali pritaikyti savo darbe siekdami sužadinti mokinių smalsumą ir norą įsitraukti į dėstomą dalyką. Programos metu pedagogai bus ne tik supažindinti su skaitmeninio pasakojimo procesu, tikslais, pritaikomumu bei jo nauda mokymosi procesui, bet ir įgis praktinių žinių kaip šį metodą galės pritaikyti savo dėstomuose dalykuose.

  

Mokymų metu sužinosite apie:

 skaitmeninio pasakojimo metodas ir jo pritaikymas (teorija)

 kiti inovatyvūs ugdymo metodai ir jų pritaikymas (teorija)

 kaip parinkti savo dėstomam dalykui tinkamiausius ugdymo metodus (teorija + praktika)

 pritaikyti skaitmeninio pasakojimo metodą savo dėstomo dalyko pamokų metu (praktika)

 DUK

 

Verta dalyvauti, nes:

 mokymų dalyviai gebės taikyti inovatyvius ugdymo metodus ir įrankius

 gebės sudominti ir įtraukti mokinius savo dėstomu dalyku, taikant skaitmeninio pasakojimo pritaikymą

 supras skaitmeninio pasakojimo procesą ir jo pritaikymo galimybes bei naudas

 mokės taikyti skaitmeninio pasakojimo proceso metodą

 mokymų dalyviai panaudoję įgytas žinias praktikoje gebės pateikti dėstomą dalyką naujai, įdomiai, įtraukiai

 

Kviečiame dalyvauti:

 pedagogus, norinčius atnaujinti savo dėstomo dalyko programą ir papildyti ją inovatyviais metodais

 siekiančius įvaldyti naujus įnovatyvius metodus skirtus ugdymo procesui palengvinti

 pedagogus, kurie ieško būdų kaip pasiekti kiekvieną mokinį ir jį sudominti

 inovacijomis besidominčius pedagogus, kurie nenustoja ieškoję

 pedagogus, keliančius sau naujus iššūkius

 pedagoguss, kurie ieško naujų ir kitokių nei įprasta sprendimų

 

Trukmė: 40 val.

 

Vieta: Derinama

 

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes: 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

 

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis: B lygio mokymų programa (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją. 


Kaina
Eur

Mokymai skirti didelėms pedagogų grupėms, komandoms. Dėl kainos teirautis mokymosi.akademija@vdu.lt

Lektoriai

Sociologė, lyčių ir feminizmo studijų ekspertė, VDU Socialinio darbo katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, nuo 2002-ųjų dirbusi tarptautinės ir strateginės plėtros srityje. 2008-2015 metais ėjo VDU plėtros prorektorės pareigas. Šiuo metu aktyviai prisideda prie projekto SPEAR veiklų įgyvendinimo ir veda įvairius mokymys ne tik VDU bendruomenei


Švietimo akademijos docentė. Asmeninės mokslinių tyrimų sritys: suaugusiųjų mokymasis, technologijomis grindžiamas mokymasis, kiekybinių tyrimų metodologija ir duomenų analizė. Dalyvavo keliose Europos ir nacionalinėse programose ir projektuose (FP6, ERASMUS+, TEMPUS). Rengia dokumentus universitetiniu ir nacionaliniu lygmenimis, atlieka tyrimus, organizuoja renginius, skirtus mokymuisi iš projektų, o rezultatus ir išvadas viešina nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.


Vytauto Didžiojo universiteto absolventė, socialinių mokslų daktarė, edukologė. Dalyvauja universiteto mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje, kuria tvarų institucinį požiūrį, atitinkantį sudėtingą projekto kultūros profilį. Moksliniai interesai susiję su projektų vystymo ir valdymo strategija, žmogiškųjų išteklių vystymu, karjeros projektavimu, kultūros ir kūrybinėmis industrijomis.

Atsiliepimai