Vytautas Magnus University
Aprašymas

Mokymų tikslas: Supažindinti dėstytojus(-as) su inovatyviu ir interaktyviu, į studentus orientuotu mokymosi metodu „Fotobalsas“ (angl. Photovoice) ir kaip jį būtų galima taikyti studijų procese.  

 • photo
  2023 m. sausio 17 d. 10.00-12.00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Naujausios žinios
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  B lygio mokymų programa (patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasSeminaras supažindins dėstytojus(-as) su inovatyviu ir interaktyviu, į studentus orientuotu mokymosi metodu – „Fotobalsu“ (angl. Photovoice) – ir kaip jį būtų galima taikyti studijų procese.  

Fotonuotraukos, kurias turime savo asmeniniame albume, mobiliajame telefone ar sukuriame studijų dalyko metu, gali tapti puikia priemone savo patirtims pristatyti, svarbiems socialiniams klausimams analizuoti, pasitelkiant vaizdą mokytis atpažinti galios santykius ir nelygybes visuomenėje, visa tai susieti su tyrimų atlikimu, sujungti su praktine neformalaus ugdymosi veikla bendruomenėse.  

Mokymai yra SPEAR projekto dalis, įgyvendinant VDU Lyčių lygybės planą ir integruojant lyčių dimensiją į studijas.

Turinys: Seminaro lektorės pristatys šio mokymosi metodo taikymo principus, eigą, didaktinius įrankius, pavyzdžius ir savo kelerių metų patirtį šioje srityje. Kartu ši metodologija pristatoma iliustruojant kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas.

Tikslinė grupė:

 dėstytojai(-os), kurie(-ios) siekia taikyti inovatyvius, aktyvius ir studentų dalyvavimą skatinančius metodus savo studijų dalykuose

 švietimo specialistai(-ės), kurie(-ios) domisi šiuolaikine didaktika ir inovatyviais ugdymo bei studijų metodais

dėstytojai(-os), doktorantai(-ės), švietimo ekspertai(-ės), kurie(-ios) domisi lyčių dimensijos integravimu į studijas.  

Trukmė: 2 valandos.

Vieta: Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes: 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

 Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis: B lygio mokymų programa (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją. 


Kaina
Eur

Mokymai nemokami

Lektoriai

Ugdymo mokslų, sociologijos ir lyčių studijų ekspertė, VDU Socialinio darbo katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, daugelio tarptautinių ir nacionalinių mokslo ir švietimo inovacijų projektų dalyvė. Šiuo metu aktyviai prisideda prie projekto SPEAR veiklų įgyvendinimo ir veda įvairius mokymus VDU ir kitų universitetų bendruomenėms. 

VDU Viešosios komunikacijos katedros profesorė, tyrėja, žiniasklaidos kritikė, žurnalistikos ir komunikacijos studijų Vytauto Didžiojo universitete kūrėja ir koordinatorė, aktyvi mokslininkė ir tyrėja, dalyvaujanti tarptautiniuose mokslo projektuose, skelbianti mokslo darbus tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose.

Atsiliepimai

Ačiū, mokymų metu gautos žinios praplėtė galimybių lauką. Tikrai panaudosiu socialinio darbo praktikoje su paaugliais. Ir asmeninio gyvenimo aplinkoje pradėjau fiksuoti daugiau detalių. Didelis dėkui :)