Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Mokymai skirti dėstytojams, siekiantiems atnaujinti studijų dalyko aprašą vadovaujantis Universiteto nustatyta studijų dalyko aprašo forma ir studijų dalyko rengimo ir atnaujinimo metodinėmis rekomendacijomis. 

 • photo
  2023 m. sausio 31 d. 9.00-11.00 val.
 • photo
  Virtualiu būdu
 • photo
  Praktiniai mokymai
 • photo
  Tik VDU darbuotojams (-oms)
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  A, B ir C lygmens programa
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Mokymų metu dalyviai bus supažindinami su pagrindiniais studijų dalykų aprašų tobulinimo principais, dažniausiai daromomis klaidomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais.  Atlikdami praktines užduotis, dalyviai plėtos gebėjimus identifikuoti ir vertinti studijų programos studijų rezultatų, dalyko studijų rezultatų, turinio (temų), studijų metodų ir vertinimo metodų sąsajas ir atnaujinti dalykų aprašus pagal keliamus reikalavimus.

Turinys:

Studijų programos studijų rezultatų identifikavimas ir vertinimas;

Dalyko studijų rezultatų, turinio (temų), studijų metodų ir vertinimo metodų sąsaja;

Dalykų aprašų atnaujinimas pagal keliamus reikalavimus.

Plėtojami gebėjimai. Studijų programos studijų rezultatų, dalyko studijų rezultatų, turinio (temų), studijų metodų ir vertinimo metodų sąsajų identifikavimas ir vertinimas, dalykų aprašų pagal keliamus reikalavimus atnaujinimas.

Tikslinė grupė. VDU akademinis personalas.

Trukmė. 2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias; B lygio mokymų programa (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją; C lygio mokymų programa (ekspertams) – siekiantiems plėtoti turimas kompetencijas ir dalytis patirtimi su kolegomis. Tai – proaktyvaus pobūdžio veiklos, skirtos savo srities ekspertams, taikant aktyvius ir įtraukius metodus (pavyzdžiui, patirties mainus, mentorystę ir kt. veiklas. 

Lektoriai

VDU Studijų departamento Studijų kokybės skyriaus vyriausioji specialistė


VDU Studijų departamento Studijų kokybės skyriaus vyriausioji specialistė

Atsiliepimai

Mokymai tikrai tikslingi, reikalingi ir geri. Išklausiau mokymų medžiagą ,,Studijų dalykų aprašų rengimas ir atnaujinimas" | Dr. Edita Jurkonytė, Laura Kaščiukaitė. Atsakiau į testo klausimus. Gavau atsakymą: Žinių patikrinimas Sveikiname išlaikius testą. Sertifikatą rasite „Mano mokymai“ skiltyje.Bet sertifikato neradau. Sertifikatų puslapis ,,Mano mokymai" neveikia.

Mokymai labai naudingi ir reikalingi. Mano sertifikatas sistemoje tikrai yra. Ačiū.