Vytautas Magnus University
Aprašymas

TikslasAptarti nuotolinio mokymosi ypatybes ir iššūkius bei išbandyti veiksmingus mokymo(si) metodus.

 • photo
  2022 m. spalio 6 d. 13.00-15.30 val.
 • photo
  Universiteto g. 8A - 211, Akademija
 • photo
  Viešas seminaras
 • photo
  Turėti asmeninį kompiuterį arba planšetę
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  B lygio mokymų programa (patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasMokymuose bus siekiama aptarti nuotolinio mokymosi ypatybes ir iššūkius bei išbandyti veiksmingus mokymo(si) metodus. Taip pat, darbo grupėje metu bus atliktas nuotolinio mokymosi kurso dalies (temos, pamokos arba užduoties) projektavimas naudojant nuotolinio bendradarbiavimo įrankius (Mural arba Miro). Mokymus ves patyręs dėstytojas Andrejus Račkovskis, turintis ilgą suaugusiųjų mokymo ir švietimo įstaigų konsultavimo patirtį užsienio kalbų dėstymo, mokytojų rengimo, tarpkultūrinės komunikacijos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Andrejus yra organizavęs ir dalyvavęs įvairiuose mokymo renginiuose ir projektuose Lietuvoje, kitose Europos šalyse, Azijoje ir Vidurio Rytuose. Įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį Lietuvos edukologijos universitete, baigė vadybos studijas Open University (JK), turi Kembridžo universiteto egzaminų centro CELTA sertifikatą. Dirba Mokymo inovacijų skyriaus vadovu ir dėsto Vilniaus verslo kolegijoje bei bendradarbiauja kaip laisvai samdomas lektorius su Kembridžo universiteto leidykla (Cambridge University Press). Domisi švietimo vadyba, mokymo programų ir turinio kūrimu bei vertinimu, nuotoliniu ir mobiliuoju mokymu, tarpkultūrine komunikacija.

Turinys:

Nuotolinio mokymosi ypatybių ir iššūkių aptarimas;

Veiksmingų mokymo(si) metodų išbandymas;

Nuotolinio mokymosi kurso dalies (temos, pamokos arba užduoties) projektavimas;

Rezultatų aptarimas ir diskusija.

Plėtojami gebėjimaiGebėjimas mokytis nuotoliniu būdu ir naujų metodų taikymas.

Tikslinė grupė. VDU akademinis personalas.

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. Universiteto g. 8A - 211, Akademija.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisB lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją.Organizatoriai: VDU PKVC ir VšĮ Pažangos projektai

Lektoriai

Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar – VDU Švietimo akademija) humanitarinių mokslų magistras

Ilgą laiką dirbo Vilniaus verslo kolegijos Užsienio kalbų katedros vadovu

Dabar vadovauja Vilniaus verslo kolegijos Mokymo inovacijų skyriui

Metodinių priemonių aukštajai mokyklai autorius

Ekspertinio vykdomų studijų programų vertinimo komisijos narys

Atsiliepimai

Labai naudingi mokymai. Ačiū lektoriui.