Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Universiteto dėstytojus, mokslininkus ir doktorantus supažindinti su pagrindiniais duomenų apsaugos reikalavimais taikomus vykdant ir organizuojant mokslinius tyrimus bei išanalizuoti dažniausiai kylančias problemines situacijas.

 • photo
  2022 m. lapkričio 28 d. 14.00-15.30 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Tik VDU dėstytojai, mokslininkai, doktorantai
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Mokymų metu VDU dėstytojai, mokslininkai ir doktorantai bus supažindinami su bendraisiais asmens duomenų apsaugos principais ir reikalavimais, analizuojant, kaip šie reikalavimai turi būti taikomi atliekant ir organizuojant mokslinius tyrimus. Mokymų metu bus aptariama, kokios rizikos ir probleminės situacijos dažniausiai pasitaiko tvarkant asmens duomenis mokslinių tyrimų metu ir kaip šių situacijų išvengti arba sumažinti kylančias rizikas.

Turinys:

Bendrieji asmens duomenų tvarkymo reikalavimai.

Asmens duomenų tvarkymo ypatumai moksliniuose tyrimuose.

Tobulinami gebėjimai. Tinkamai taikyti asmens duomenų apsaugos reikalavimus, identifikuoti ir kontroliuoti rizikas, kylančias tvarkant asmens duomenis atliekamų ir organizuojamų mokslinių tyrimų metu.

Tikslinė grupė. VDU dėstytojai, mokslininkai, doktorantai.

Trukmė. 2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisA lygio mokymų programos (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Lektoriai

Vytauto Didžiojo universiteto teisininkė, doktorantė

Atsakomybės sritis – asmens duomenų apsaugos teisiniai klausimai, teisminiai ginčai, skolų išieškojimas, Universiteto tvarkų, taisyklių, raštų rengimas.

Atsiliepimai