Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Šie mokymai skirti plėtoti studentų pasiekimų vertinimo įgūdžius, dėmesį skiriant vertinimo sistemos struktūrai, būdams, metodams. Didelis dėmesys šiame modulyje tenka studentų įsivertinimui, kokybiškam grįžtamajam ryšiui.

 • photo
  Bus paskelbta
 • photo
  Naujausios žinios pritaikomos praktikoje
 • photo
  Mokymasis grupėje
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  B lygio mokymų programa (patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Vis dažniau diskutuojame apie mokymosi visą gyvenimą svarbą, tad studentų pasiekimų vertinimo įgūdžiai turi būti nuolat tobulinami, peržiūrint vertinimo sistemos struktūrą, būdus ir metodus.

Turinys:

Vertinimas: neuromokslų ir edukologijos mokslų įžvalgos (teorija ir praktika, 1 akad. val.);

Į studentą orientuotas studijų procesas: vertinimas mokymuisi (teorija ir praktika, 1,5 akad. val.);

Vertinimo ir grįžtamojo ryšio esminiai principai (teorija ir praktika, 1 akad. val.);

Vertinimo ir grįžtamojo ryšio teikimo metodai (teorija ir praktika, 2,5 akad. val.);

Kokybiškas grįžtamasis ryšys (praktika, 5 akad. val.);

Vertinimas įtraukčiai (teorija ir praktika, 4 akad. val.);

Refleksija (praktika, 1 akad. val.).

Plėtojami gebėjimai. Studentų pasiekimų vertinimo įgūdžiai.

Tikslinė grupė. VDU bendruomenės akademiniai darbuotojai.

Trukmė. 16 akad. val., iš kurių 6 akad. val. savarankiško darbo.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. B lygio mokymų programa (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją. 

Lektoriai

VDU Švietimo akademijos lektorė

„Transformuojantys edukaciniai tyrimai“ klasterio narė

Pedagogė, mokslininkė

Atsiliepimai