Vytautas Magnus University
Aprašymas

TikslasMokymai supažindins dėstytojus(-as) su inovatyvaus Skaitmeninio pasakojimo (digital storytelling) metodo taikymu studijų procese.

 • photo
  2022 m. balandžio 29 d. 14:00-16:00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Toerija ir praktika
 • photo
  Vieši mokymai
 • photo
  2 kompetencijų grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasSkaitmeninis pasakojimas studijų procese – tai trumpos (apie 2-5 min.) studentų(-čių) kuriamos asmeninio pasakojimo istorijos, pasitelkiant vaizdą, garsą, tekstą. Šio metodo taikymas leidžia tobulinti studentų(-čių) vizualinio raštingumo, 21 amžiaus kompetencijas (pvz.,medijų raštingumas), pilietiškumo, kritinio mąstymo ir kitus gebėjimus. Mokymų lektorės pristatys šio mokymosi metodo taikymo principus, eigą, didaktinius įrankius, pavyzdžius ir savo kelių metų patirtį šioje srityje. Ši metodologija pristatoma iliustruojant kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas.

Turinys:

 Skaitmeninis pasakojimas studijų procese metodo taikymo principų, eigos pristatymas.

 Skaitmeninis pasakojimas studijų procese metodo didaktinių įrankių demonstracija, pavyzdžių ir savo kelių metų patirties šioje srityje pristatymas.

 Šios metodologijos pristatomas iliustruojant kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas.

Plėtojami gebėjimaiŽinosite, kaip taikyti skaitmeninio pasakojimo metodą studijų procese.

Tikslinė grupė. Mokymai skirti: dėstytojams(-oms), kurie(-ios) siekia taikyti inovatyvius metodussavo paskaitose; edukologijos srities specialistams(-ėms), kurie(-ios) domisišiuolaikine didaktika ir inovatyviais ugdymo bei studijų metodais; dėstytojams(-oms),doktorantams(-ėms), švietimo ekspertams(-ėms), kurie(-ios) domisi lyčių dimensijosintegravimu į studijas.

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisA lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Partneriai:

Lektoriai

Sociologė, lyčių ir feminizmo studijų ekspertė, VDU Socialinio darbo katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, nuo 2002-ųjų dirbusi tarptautinės ir strateginės plėtros srityje. 2008-2015 metais ėjo VDU plėtros prorektorės pareigas. Šiuo metu aktyviai prisideda prie projekto SPEAR veiklų įgyvendinimo ir veda įvairius mokymus ne tik VDU bendruomenei

Lyčių studijų doktorantė

SPEAR projekto tyrėja

Vytauto Didžiojo universiteto Lygių galimybių koordinatorė

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Atsiliepimai