Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Mokymų metu atskleisti naujus, praktinius aktyvaus mokymosi metodus per studentų į(si)traukimo į studijas ir aktyvaus mokymo(si) analizę.

 • photo
  Bus paskelbta
 • photo
  Naujausios žinios pritaikomos praktikoje
 • photo
  Mokymasis grupėje
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Moksliniai tyrimai rodo, kad vis dar aukštajame moksle dominuoja tradicinis paskaitos vedimo formatas. Tačiau sparti technologinė kaita ir rinkos poreikiai kelia būtinybę studijų metu plėtoti studentų gebėjimus (problemų sprendimas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, emocinis intelektas, lyderystė ir kt.), kuriems nepakanka tradicinio paskaitos vedimo.

Turinys:

Neuromokslo ir edukologijos mokslo aktualijos (teorija ir praktika, 1 akad. val.);

Į studentą orientuotų studijų paradigmos sampratos išskleidimas ir įtvirtinimas (teorija ir praktika, 2 akad. val.);

Aktyvaus mokymo(si) procesas ( teorija ir praktika, 0,5 akad. val.);

Aktyvaus mokymo(si) metodai ( teorija ir praktika, 3,5 akad. val.);

Studentų į(si)traukimas (teorija ir praktika, 2,5 akad. val.);

Refleksyvi patyriminė praktika (praktika, 5 akad. val.);

Refleksija (praktika, 1 akad. val.).

Plėtojami gebėjimai. Taikyti praktinius aktyvaus mokymosi metodus.

Tikslinė grupė. VDU bendruomenės akademiniai darbuotojai.

Trukmė. 16 akad. val., iš kurių 6 akad. val. savarankiško darbo.

Vieta. Universiteto g. 8A, Akademija.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Lektoriai

VDU Švietimo akademijos lektorė

„Transformuojantys edukaciniai tyrimai“ klasterio narė

Pedagogė, mokslininkė

Atsiliepimai