Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Susipažinti su svarbiausiais principais rengiant pedagoginį e.portfolio bakalauro praktikos metu.

 • photo
  2022 m. lapkričio 3 d. 14.30-16.00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  B lygio mokymų programos (patyrusiems)
 • photo
  1 ir 2 kompetencijų grupės
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Sužinosite, kokios yra svarbiausios skaitmeninės platformos, naudojamos kurti pedagoginį e.portfolio, funkcijos, kaip kuriamas e.portfolio meniu, kokios galimos pedagoginių kompetencijų įrodymų pateikimo formos. Praktiškai išanalizuosite ir palyginsite sukurtų e.portfolio privalumus ir trūkumus.

Uždaviniai:

 Išanalizuoti svarbiausius aspektus pasirenkant skaitmeninę platformą e.portfolio kūrimui.

 Susipažinti su svarbiausiais e.portfolio kūrimo principais.

 Išanalizuoti sukurtų pedagoginių e.portfolio privalumus ir trūkumus.

Turinys:

 Supažindinama, kaip kuriamas e.portfolio platformoje www.wix.com.

 Pristatoma, kaip atlikti pakeitimus pasirinkus portfolio šabloną, kad atitiktų pedagoginiam e.portfolio keliamus reikalavimus.

 Supažindinama galima su pedagoginių kompetencijų įrodymų formų įvairove.

 Pristatomi sukurtų pedagoginių e.portfolio pavyzdžiai.

Plėtojami gebėjimai. Žinosite, kaip sukurti ir pildyti pedagoginį e.portfolio naudojant siūlomus skaitmeninius šablonus.

Trukmė. 2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.), 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisB lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijųarba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją.

Lektoriai

VDU Švietimo akademijos docentė

Atsiliepimai