Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Tinkamai parengti studijų programų tobulinimo planus ir stebėti jų įgyvendinimą remiantis Universiteto nustatyta programos tobulinimo plano ir stebėsenos forma bei rekomendacijomis.

 • photo
  Bus paskelbta
 • photo
  Studijų programų komitetų pirmininkams(-ėms)
 • photo
  Nuotolinis
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Mokymai skirti studijų programų (krypčių) komitetų pirmininkams, siekiantiems tinkamai parengti studijų programų tobulinimo planus ir stebėti jų įgyvendinimą remiantis Universiteto nustatyta programos tobulinimo plano ir stebėsenos forma bei rekomendacijomis.

Turinys:

Pagrindinių tobulinimo plano rengimo ir stebėsenos principų pristatymas;

Dažniausiai daromų klaidų aptarimas;

Gerosios praktikos pavyzdžių analizė.

Plėtojami gebėjimai. Atlikdami praktines užduotis, dalyviai plėtos gebėjimus tinkamai identifikuoti studijų programų tobulintinas sritis, pateikti aiškius planuojamus veiksmus užtikrinant jų dermę su tobulinimo sritimis, apibrėžti veiksmų sąsajas su apklausų ir išorinio vertinimo rezultatais, numatyti ir tinkamai įvardinti atsakingus asmenis, vykdymo laikotarpį bei įgyvendinimo rezultatus.

Tikslinė grupė. Studijų programų komitetų pirmininkai(-ės).

Trukmė. 2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Lektoriai

Studijų departamento Kokybės skyriaus vyriausioji specialistė

Kauno kolegijos lektorė

Ekonomikos mokslų daktarė

Atsiliepimai