Vytautas Magnus University
Aprašymas

 Tikslas. Gilinti bei plėtoti dėstytojų gebėjimą studijų procese taikyti inovatyvius studijų metodus.

 • photo
  2023 m. rugsėjo 14 d. 9:00–17:00 val.
 • photo
  VDU Botanikos sodo konferencijų salė, Ž. E. Žilibero g. 4
 • photo
  Teorija
 • photo
  Praktika
 • photo
  2 kompetencijų grupė
 • photo
  B ir C lygio mokymų programa (patyrusiems ir ekspertams)
Mokymosi struktūra

 Trumpas aprašymas. Inovatyvių studijų metodų ir įrankių naudojimas studijų procese yra neatsiejama šiuolaikinio dėstytojo darbo dalis. Moksliniais tyrimais (pvz. Naz, Murad, 2017; Sivarajah et al., 2019; Deslauriers et al., 2018) įrodyta, kad inovatyvūs mokymo metodai ir įrankiai gali pagerinti mokymo(si) procesą. Naujoviškų mokymo strategijų diegimas nėra lengvas uždavinys. Taikant naujus metodus galime susidurti su studentų pasipriešinimu, patirtį nesėkmę, nepasiekti mokymo(si) tikslų. Tačiau eksperimentuodami su naujais metodais ir strategijomis galime pagerinti studentų įsitraukimą, padidinti motyvaciją ir pasiekimus.

Šiuose mokymuose dalyviai galės susipažinti, eksperimentuoti ir praktiškai išbandyti aktualiausius inovatyvius mokymo metodus. Saugioje aplinkoje diskutuoti ir dalytis gerąja patirtimi su kolegomis iš skirtingų akademinių padalinių.


 Turinys (temos): 

• Įvadas

• Patirties, poreikių ir lūkesčių į(si)vertinimas

• Komandos formavimas

• Esamos mokymo praktikos aptarimas

• Neuro ir edukologijos mokslo aktualijos

• Inovatyvių metodų ir įrankių gausa: kaip pasirinkti?

• Skaitmeninių programėlių pasitelkimas studentų įtraukimui į studijų procesą

• Technologijomis ir žaidimais grįstas mokymas: kaip naudoti?

• Aktyvieji metodai: kūrimas ir įgyvendinimas

• Užsakovo-konsultanto sesija

• Aptarimas ir refleksija


 Mokymų metu siektini uždaviniai:

1. Plėtoti žinojimą apie naujausus inovatyvius studijų metodus ir įrankius.

2. Įgyti praktinių įgūdžių pasirinkti ir taikyti studijų procese inovatyvius metodus ir įrankius.

3. Reflektuoti savo patirtį taikant inovatyvius metodus ir įrankius.


 Tikslinė grupė. VDU akademinė bendruomenė.

 Trukmė. 8 akademinės valandos.

Vieta. Bus patikslinta.

 Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

 Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. B lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją, C lygio mokymų programa (ekspertams) – siekiantiems plėtoti turimas kompetencijas ir dalytis patirtimi su kolegomis. Tai proaktyvaus pobūdžio veiklos, skirtos savo srities ekspertams, taikant aktyvius ir įtraukius metodus (pavyzdžiui, patirties mainus, mentorystę ir kt. veiklas).


#Transform4Europe

Ši veikla finansuojama 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas VDU tarptautinio konkurencingumo stiprinimas Europos universitetų Transform4Europe aljanso tinkle (Nr. 10-005-P-0005).



Lektoriai

Socialinių mokslų (edukologija) daktarė,

VDU ŠA Švietimo vadybos ir politikos katedros docentė bei Edukacinių tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

Lektorė turi daugiau nei 10 m. pedagoginę ir akademinę darbo patirtį, kuria dalinasi ne tik su Lietuvos,

bet ir su užsienio (Islandijos, Latvijos, Kazakstano ir kt.) mokslo ir studijų bendruomene.  

Atsiliepimai