Vytautas Magnus University
Aprašymas

TikslasSusipažinti su besimokančiųjų pasiekimų ir pažangos stebėjimo įrankiais.

 • photo
  2022 m. lapkričio 15 d. 10.00-11.30 val.
 • photo
  Mokymasis grupėje virtualiu būdu
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasSiekiant, kad studentams ir dėstytojams būtų lengviau orientuotis studijų dalyko eigoje bei progrese galima naudoti pažangos stebėjimo įrankius, kurie bus pristatyti. Progreso / pažangos įrankiai suteikia galimybę studentams pa(si)žymėti perskaitytus resursus, peržiūrėtas nuorodas, atliktas veiklas.

Turinys:

Pažangos/progreso juostos pristatymas ir įjungimas studijų dalyke.

Sąlygų kūrimas kiekvienai atskirai veiklai ir ištekliui Moodle aplinkoje.

Pažangos/progreso juostos masinis veiklų užbaigimo redagavimas.

Sąlygų nustatymas visam studijų dalykui.

Plėtojami gebėjimai. Žinosite, kaip ir kam gali būti naudojama pažangos/progreso juosta, taip pat, kaip tinkamai nustatyti sąlygas įkeltiems resursams ir sukurtoms veikloms nuotolinių studijų aplinkoje.

Tikslinė grupė. VDU dėstytojai.

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisA lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.


Lektoriai

Inovatyvių studijų instituto Studijų modernizavimo grupės vadovė

Pagrindinės funkcijos institute – rūpinasi nuotolinių studijų aplinkos ir vaizdo konferencijų įrankių kokybės užtikrinimo efektyvumu, administravimu, taip pat, rūpinasi nuotolinių studijų aplinkos ir vaizdo konferencijų palaikymo procedūromis. Vykdo efektyvų ir konstruktyvų bendradarbiavimą su Universiteto dėstytojais išsiaiškinant jų poreikius nuotolinių studijų aplinkoje. Analizuoja gautų poreikių realizavimo ir įgyvendinimo galimybes. Inicijuoja nuotolinių studijų modernizavimą. Konsultuoja dėstytojus ir studentus nuotolinių studijų aplinkos klausimais. Veda mokymus Universiteto dėstytojams nuotolinių studijų aplinkos klausimais. Teikia pagalbą Universiteto dėstytojams rengiant neformaliojo švietimo studijų dalykus.

Socialinių mokslų edukologijos krypties daktarė

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Inovatyvių studijų instituto inovacijų vyresnioji specialistė

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė

Nuotolinės bakalauro studijų programos „Švietimas ir informacinės technologijos“ vadovė, bei dėsto dalykus bakalauro ir magistrantūros studentams.

Tyrėja, aktyviai dalyvaujanti Europos ir nacionaliniuose moksliniuose ir taikomuosiuose projektuose. 

Pastaruosius kelerius metus aktyviai užsiima moksliniais tyrimais apie mokymosi duomenų analitikos taikymą mokymo ir mokymosi procese.

Mokslinių interesų sritys - technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis aukštajame moksle, mokymasis visą gyvenimą, atvirasis švietimas ir suaugusiųjų švietimas.

Atsiliepimai