Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Šiuolaikinis dėstytojas, kad gebėtų patenkinti naujos kartos besimokančiųjų poreikius, turi pats nuolat augti ir tobulėti: studijuoti naujus dėstymo metodus, tobulinti savo kompetencijas ir ugdyti asmenybę.

 • photo
  Bus paskelbta
 • photo
  Išduodami sertifikatai
 • photo
  Mokymasis grupėje
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  C lygio mokymų programa (ekspertams)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Nuo dėstytojo mokslinių, pedagoginių kompetencijų ir asmeninių savybių priklauso ne tik dėstymo kokybė, bet ir studentų akademinių pasiekimų rodiklis. Taip pat čia labai svarbi studentų motyvacija ir įsitraukimas bei materialinė bazė ir ištekliai (IT, informaciniai ir kt.). Tyrimai rodo, kad siekiant didinti dėstymo kokybę, svarbu gebėti teoriją susieti su šių dienų aktualijomis ir problemomis (Henry, 2020). Dėl to labai svarbu, kad dėstymas būtų susietas su moksliniais tyrimais. Intensyvias sąsajas tarp tyrimų ir dėstymo kokybės universitete pastebi ir Whitchurch (2013). Tai yra esminis skirtumas tarp mokymosi mokykloje ir studijavimo universitete. Studentas į darbo rinką išeina ne tik sukaupęs tam tikrą lygį žinių, kartu jis išsiugdo gebėjimą tyrinėti.

Turinys:

Aš – dėstytojas. Dėstytojas – pedagogas ir/ar dėstytojas – tyrėjas? (teorija ir praktika, 3 akad. val.).

Mano stiprybės ir vertybės dėstymo bei mokslinių tyrimų veikloje (teorija ir praktika, 3 akad. val.).

Dėstytojų veiklos ir dėstomo kurso (įsi)vertinimas (teorija ir praktika, 2 akad. val.).

Individualizuoto tobulėjimo plano sudarymas (praktika, 2 akad. val.).

Plėtojami gebėjimai. Dėstytojų veiklos ir dėstomo kurso (įsi)vertinimas.

Tikslinė grupė. VDU akademinis personalas.

Trukmė. 10 akademinių valandų.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. C lygio mokymų programa (ekspertams) – siekiantiems plėtoti turimas kompetencijas ir dalytis patirtimi su kolegomis. Tai proaktyvaus pobūdžio veiklos, skirtos savo srities ekspertams, taikant aktyvius ir įtraukius metodus (pavyzdžiui, patirties mainus, mentorystę ir kt. veiklas. 

Lektoriai

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto lektorė

VDU bendruomenės koordinatorė

Laimės ekonomikos ambasadorė

Galimybių klubo moterimis prezidentė

Atsiliepimai