Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Siekiama praplėsti dėstymo kokybės sampratą, padidinti dėstytojo veiklos (įsi)vertinimo efektyvumą, siekiant susipažinti su dėstytojų veiklos, pasiekimų įsivertinimo būdais, aplankais, dėstytojo savęs, savo veiklos ir dėstomo kurso vertinimo ir tobulinimo ypatumais.

 • photo
  Bus paskelbta
 • photo
  Naujausios žinios
 • photo
  Mokymasis grupėje
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  C lygio mokymų programa (ekspertams)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Pagrindinis dėmesys skiriamas dėstytojų veiklos įsivertinimui dviem aspektais: aš, kaip dėstytojas/mokslininkas – žinios, didaktinės kompetencijos, mokslo tyrimų metodologijos įgūdžiai; ir aš, kaip asmenybė – vertybės, asmeninės savybės, prasmė ir vidinė motyvacija.

Turinys:

Dėstymo kokybės elementai (teorija ir praktika, 1 akad. val.).

Dėstymo kokybę gerinantys gebėjimai (teorija ir praktika, 3 akad. val.).

Iššūkiai dėstyme. Kaip juos paversti galimybėmis? (praktika, 2 akad. val.).

Plėtojami gebėjimai. Dėstytojo veiklos (įsi)vertinimo efektyvumo didinimas.

Tikslinė grupė. VDU akademinis personalas.

Trukmė. 6 akademinės valandos.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. C lygio mokymų programa (ekspertams) – siekiantiems plėtoti turimas kompetencijas ir dalytis patirtimi su kolegomis. Tai proaktyvaus pobūdžio veiklos, skirtos savo srities ekspertams, taikant aktyvius ir įtraukius metodus (pavyzdžiui, patirties mainus, mentorystę ir kt. veiklas. 

Lektoriai

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto lektorė

VDU bendruomenės koordinatorė

Laimės ekonomikos ambasadorė

Galimybių klubo moterimis prezidentė

Atsiliepimai