Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Tinkamai parengti studijų programų tobulinimo planus ir stebėti jų įgyvendinimą remiantis universiteto nustatyta programos tobulinimo plano ir stebėsenos forma bei rekomendacijomis.

 • photo
  2023 m. balandžio 26 d. 9.00–11.00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Studijų programos (krypties) komiteto pirmininkams (-ėms) ir nariams (-ėms)
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2
 • photo
  B lygio mokymų programa (patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Mokymų metu dalyviai (-ės) bus supažindinami (-os) su pagrindiniais tobulinimo plano rengimo ir stebėsenos principais, dažniausiai daromomis klaidomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Atlikdami praktines užduotis, dalyviai (-ės) plėtos gebėjimus tinkamai identifikuoti studijų programų tobulintinas sritis, pateikti aiškius planuojamus veiksmus užtikrinant jų dermę su tobulinimo sritimis, apibrėžti veiksmų sąsajas su grįžtamojo ryšio ir išorinio vertinimo rezultatais, numatyti ir tinkamai įvardinti atsakingus asmenis, vykdymo laikotarpį bei įgyvendinimo rezultatus.

Turinys

I seminaro dalis – pagrindinių tobulinimo plano rengimo ir stebėsenos principų pristatymas;

II seminaro dalis – dažniausiai daromų klaidų aptarimas;

III seminaro dalis – gerosios praktikos pavyzdžių analizė.

Plėtojami gebėjimai: 

  atlikdami praktines užduotis, dalyviai plėtos gebėjimus tinkamai identifikuoti studijų programų tobulintinas sritis, 

  pateikti aiškius planuojamus veiksmus užtikrinant jų dermę su tobulinimo sritimis,

  apibrėžti veiksmų sąsajas su grįžtamojo ryšio ir išorinio vertinimo rezultatais, 

  numatyti ir tinkamai įvardinti atsakingus asmenis, vykdymo laikotarpį bei įgyvendinimo rezultatus.

Trukmė2 valandos.

Vieta. Virtuali erdvė.

Tikslinė auditorija. Studijų programos (krypties) komiteto pirmininkai (-ės) ir nariai (-ės).

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.) 

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisB lygio mokymų programa (patyrusiems).

Lektoriai

VDU Studijų departamento Studijų kokybės skyriaus vyriausioji specialistėAtsiliepimai