Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Seminaras supažindins dėstytojus(-as) su inovatyvaus „Mokymosi tarnaujant bendruomenei“ (angl. community based service learning) metodo taikymu studijų procese. 

 • photo
  2022 m. spalio 18 d. 16.00-17.30 val.
 • photo
  Vieši mokymai virtualiu būdu
 • photo
  Teorija ir diskusija
 • photo
  Atviras seminaras
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  B lygio mokymų programa (patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. „Mokymosi tarnaujant bendruomenei“ (angl. community based service learning) metodas – prieš 40 metų sukurtas JAV ir šiuo metu Europos universitetuose sparčiai populiarėjantis įtraukiojo mokymosi metodas yra paremtas pilietinių, socialinių ir profesinių gebėjimų ugdymu per studentų teikiamą profesinę pagalbą bendruomenėms ir organizacijoms. Kartu ši metodologija pristatoma iliustruojant kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas. Mokymus ves SPEAR projekto, skirto lyčių lygybės plano įgyvendinimui Vytauto Didžiojo universitete, komanda bendradarbiaujant su VDU Viešosios komunikacijos katedra. Mokymuose bus pasiremta projekto DIGIRES patirtimi ir siekiais mokyti atpažinti manipuliatyvią informaciją.

Turinys:

Seminare bus pristatyti tokio mokymosi metodo taikymo principai, eiga, didaktiniai įrankiai, pavyzdžiai ir seminaro dėstytojų kelerių metų patirtis šioje srityje. „Mokymosi tarnaujant bendruomenei“ metodologija bus pristatoma iliustruojant kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas.

Seminare bus demonstruojama, kaip „Mokymosi tarnaujant bendruomenei“ metodą taikyti kritinio medijų raštingumo (critical media literacy) ugdymo kontekstuose, t.y., kaip šį metodą veiksmingai pritaikyti besimokančiųjų išankstinėms nuostatoms atskleisti, kaip išmokyti nustatyti informacijos patikimumą ir pan.

Seminaro dalyviai susipažins ir su kitais metodais, tokiais kaip dizainu grįstas mąstymas (design thinking) ir pan.

Plėtojami gebėjimaiGebės taikyti „Mokymosi tarnaujant bendruomenei“ (angl. community based service learning) metodą, bei integruoti lyčių dimensiją į studijas.

Tikslinė grupė. Mokymai skirti dėstytojams(-oms), kurie(-ios) siekia taikyti inovatyvius, aktyvius ir studentų dalyvavimą skatinančius metodus savo paskaitose; švietimo specialistams(-ėms), kurie(-ios) domisi šiuolaikine didaktika ir inovatyviais ugdymo bei studijų metodais; dėstytojams(-oms), doktorantams(-ėms), švietimo ekspertams(-ėms), kurie(-ios) domisi lyčių dimensijos integravimu į studijas. 

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje aplinkoje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.)

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisB lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją.Lektoriai

Sociologė, lyčių ir feminizmo studijų ekspertė, VDU Socialinio darbo katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, nuo 2002-ųjų dirbusi tarptautinės ir strateginės plėtros srityje. 2008-2015 metais ėjo VDU plėtros prorektorės pareigas. Šiuo metu aktyviai prisideda prie projekto SPEAR veiklų įgyvendinimo ir veda įvairius mokymus ne tik VDU bendruomenei

VDU Viešosios komunikacijos katedros profesorė, tyrėja, žiniasklaidos kritikė, žurnalistikos ir komunikacijos studijų Vytauto Didžiojo universitete kūrėja ir koordinatorė, aktyvi mokslininkė ir tyrėja, dalyvaujanti tarptautiniuose mokslo projektuose, skelbianti mokslo darbus tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose. Ėjo VDU viešųjų ryšių prorektorės pareigas.

Atsiliepimai

Labai naudingi ir buvo reikalingi mokymai. Ačiū profesorėms už pasidalintą patirtį.