Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Šiuo dviejų dalių seminaru siekiama suteikti dėstytojams naujų žinių apie inovacijas ir jų taikymą mokymo(si) procese.


 • photo
  2023 m. vasario 23 d. 14:00-16:30 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Tik VDU akademiniam personalui
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  B lygio mokymų programa (patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Šiuolaikiniame ugdyme informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) tampa neatskiriama mokymo(si) proceso dalimi, kuri suteikia daug teigiamos naudos: skatina besimokančiuosius būti savarankiškais, planuoti savo laiką, mąstyti kritiškai ir reflektuoti. Dėstytojas tampa pagalbininku ir patarėju bei įrodo, kad naujosios technologijos jam taip pat yra artimos ir suprantamos. Svarbu nepamiršti ir ekodimensijos – pasitelkus IKT priemones, taupomi tokie resursai kaip popierius, atsisakoma užduočių spausdinimo ar kopijų dauginimo. Didžioji dalis IKT priemonių gali būti prieinamos nemokamai ir yra atviros visiems interneto vartotojams.

VDU dėstytojai, norintys praplėsti savo kompetencijas IKT srityje ir paįvairinti paskaitas inovatyviais dėstymo metodais yra kviečiami į dviejų dalių seminarą, kurio pirmoji dalis vyks vasario 23 d. (nuotoliniu būdu), o antroji seminaro dalis bus organizuojama kovo mėnesį skelbiant atskirą registraciją (kontaktiniu būdu kompiuterių klasėje). Šiuo seminaru siekiama suteikti dėstytojams naujų žinių apie inovacijas ir jų taikymą mokymo(si) procese. Seminaro dalyviai bus supažindinti su inovatyviais dėstymo metodais ir praktiškai išbandys ne tik kurti, bet ir įgalinti IKT priemones, kurios padės informaciją pateikti novatoriškai ir interaktyviai.

Uždaviniai:

Supažindinti su inovatyviais darbo metodais.

Pateikti konkrečių inovatyvių mokymo(si) metodų sąrašą ir paaiškinti jų panaudojimą.

Suteikti galimybę praktiškai išbandyti inovatyvius mokymo(si) įrankius.

Turinys

I seminaro dalis – teorija ir praktika.

II seminaro dalis – praktika ir parengtų IKT priemonių pristatymai.

Plėtojami gebėjimai: 

Pasirinkti tinkamas IKT priemones savo dėstomam dalykui.

Kurti ir įgalinti IKT priemones mokymo(si) procese.

Informaciją pateikti novatoriškai ir interaktyviai.

Trukmė3 akademinės valandos.

Vieta. Virtuali erdvė.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.) 

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisB lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją. 


Lektoriai

Vigilija Žiūraitė yra Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politikos mokslų doktorantė, įgijusi tarpdalykinį išsilavinimą sociologijos, žurnalistikos, komunikacijos ir kalbos studijų srityse. Mainų programų dėka studijavo Alikantės ir Madrido Carlos III universitetuose Ispanijoje. Vigilija laisvai kalba lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis, moka rusų, portugalų, italų ir japonų kalbas. Aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, yra tarptautinės konferencijos Sustainable Multilingualism mokslinio komiteto narė. Nuo 2012 metų koordinuoja VDU Miguelio de Cervantes ispanų kalbos ir kultūros klubo veiklas. Kartu su šia organizacija įgyvendino daugiau 100 renginių ir projektų, skirtų ispanų kalbos ir kultūros pažinimui. Nuo 2014 metų yra ispanų kalbos lektorė VDU Užsienio kalbų institute. 2017 metais inicijavo pirmąjį Lietuvoje mokslinį renginį, skirtą ispanų kalbos specialistams – Foro de espa?ol en Kaunas (liet. Ispanų kalbos forumas), kuris tapo kasmetine tradicija. 2020 metais Ispanijos Karalystės ambasada Lietuvoje apdovanojo Karalienės Izabelės Katalikės ordino kryžiumi už svarų indėlį į Ispanijos ir Lietuvos tarptautinių santykių plėtojimą. Mokslinių interesų sritys: politinė komunikacija, diskurso analizė, kalbos politika, lyčių studijos, politikos feminizacija, kultūrinė diplomatija. Tarp jos dėstomų dalykų – ispanų kalba, politikos mokslai, derybų teorija ir praktika.

Atsiliepimai

excellent