Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Aptarti vientisinio ir sudėtinio sakinio skyrybą bei susipažinti su dvikalbių žodynų rengimo principais ir struktūros ypatumais.

 • photo
  2022 m. lapkričio 18 d., 9:30–12:00 val.
 • photo
  Kviestiniai lektoriai
 • photo
  Mokymasis virtualiu būdu
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  B lygio mokymų programa (patyrusiems)
Mokymosi struktūra

1 dalis. Privalomoji ir pasirenkamoji vientisinio bei sudėtinio sakinio skyryba

Data: Lapkričio 18 d.

Laikas: 9:30–10:15 val.

Vieta. Virtualioje erdvėje

Lektorius. Prof. dr. Albinas Drukteinis, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertas

Trumpas aprašymas. Paskaitoje bus aptariami sudėtingesni prijungiamojo sakinio skyrybos atvejai: šalutinio dėmens atpažinimo sunkumai, vienarūšių šalutinių dėmenų skyrybos ypatumai, šalutinių dėmenų ribų nustatymo sunkumai; komentuojami reti šalutinių dėmenų pasirenkamosios skyrybos atvejai. Taip pat bus apžvelgta sudėtinių sujungiamųjų, bejungtukių bei mišriųjų sakinių skyryba, analizuojami pavyzdžiai.

Plėtojami gebėjimaiPasikartosite vientisinio ir sudėtinio sakinio skyrybą.

Tikslinė grupė. VDU akademinis ir neakademinis personalas.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisB lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją. 


2 dalis. Dvikalbių žodynų rengimo principai ir struktūros ypatumai

Data: Lapkričio 18 d.

Laikas: 10:30–12:00 val.

Vieta. Virtualioje erdvėje

Lektorius. Dr. Aurelija Gritėnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertė

Trumpas aprašymas. Paskaitoje bus pristatyta paralelinių žodynų dalis – dvikalbiai žodynai. Pirmiausia trumpai bus aptarta dvikalbių žodynų atsiradimo istorija, šių žodynų rūšys ir jų skyrimo kriterijai. Didžiausias dėmesys paskaitoje bus skiriamas dvikalbių žodynų sudarymo principams ir struktūros ypatumams aptarti: pasitelkus pavyzdžius iš įvairių dvikalbių žodynų bus svarstoma, ko ir kiek reikėtų pateikti žodyno pratarmėje ir sandaros apraše, klausytojai bus kviečiami diskutuoti, ar reikalingi žodyno priedai ir kokie jie galėtų būti. 

Plėtojami gebėjimaiŽinosite dvikalbių žodynų rengimo principus ir struktūros ypatumus.

Tikslinė grupė. VDU akademinis ir neakademinis personalas.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisB lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją. 

Lektoriai


Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertai prof. dr. Albinas Drukteinis ir dr. Aurelija Gritėnienė

Atsiliepimai

Ačiū už šiuos mokymus su daugybe pavyzdžių.