Vytautas Magnus University
Aprašymas

TikslasUniversiteto akademinį personalą ir kitus fakultetų atstovus supažindinti su išmaniąją informacinių technologijų įranga kuri sudiegta visose atnaujintose K. Donelaičio g. 52 rūmų auditorijose.

 • photo
  2022 m. spalio 19 d. 12.30–14.00 val.
 • photo
  K. Donelaičio g. 52, 603 auditorija
 • photo
  Įrangos pristatymas ir funkcijų demonstracija
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasMokymų metu dalyviai bus supažindinti su naujos technologijos, kuri yra įdiegta K. Donelaičio g. 52 pastato auditorijose, naudojimo principais. Kadangi „Smart“ interaktyvi lenta yra jungiama su kompiuteriu ir projektoriumi, labai svarbu gebėti demonstruoti prezentacijas bei pristatyti kitą mokomąją medžiagą naudojant būtent tokią lentą. Mokymų metu bus pristatyta kaip tai atlikti bei kokiais mygtukais valdyti demonstracijas ir kompiuteryje esančią informaciją. Taip pat bus pademonstruota kaip skaitmeniniu rašalu rašyti ant visų kompiuterinių objektų lentoje ir išsaugoti užrašus vienoje rinkmenoje, kuria patogu dalintis su studentais. Atnaujintose auditorijose įdiegtos technologijos kartu su kita papildoma įranga, kuri iki šiol dar nebuvo naudojama universiteto auditorijose, todėl mokymų metu dalyviams taip pat bus pristatytos šių technologijų sąsajos ir kaip jas sėkmingai naudoti dėstyme. 

Plėtojami gebėjimaiSkaitmeninis raštingumas ir gebėjimas organizuotai mokymo procesą naudojant „Smart“ technologijas. 

Tikslinė grupė. VDU akademinis ir neakademinis personalas, kurie vykdys paskaitas ar organizuos renginius atnaujintose K. Donelaičio g. 52 rūmų auditorijose. 

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. K. Donelaičio g. 52, 603 auditorija

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisA lygio mokymų programos (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Lektoriai

„Smart“ įrangos distribucijos atstovai Lietuvoje

Atsiliepimai