Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Universiteto akademinius ir neakademinius darbuotojus papildomai supažindinti su būtina informacija apie sutarčių ir kitų Universiteto dokumentų rengimo esminiais principais ir kylančiomis probleminėmis situacijomis, bei galimais sprendimo būdais.

 • photo
  2023 m. sausio 24 d. 9:00-11:00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija
 • photo
  Tik VDU akademiniam ir neakademiniam personalui
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  A ir B lygio mokymų programos (pradedantiesiems ir patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Mokymų metu dalyviai bus supažindinami su bendraisiais sutarčių ir kitų Universiteto vidinių dokumentų rengimo principais ir reikalavimais, analizuojant, kodėl ir kaip šie reikalavimai turi būti taikomi rengiant įvairaus pobūdžio sutartis, tvarkos aprašus ar kitus Universiteto vidinius norminius teisės aktus. Mokymų metu bus aptariamos probleminės situacijos dažniausiai pasitaikančios rengiant ir (arba) vizuojant sutartis arba kitus dokumentus. Padiskutuosime, kaip išvengti nepageidaujamų pasekmių bei maksimaliai sumažinti kylančias rizikas.

Turinys

Skirtingų sutarčių rengimo reikalavimai ir ypatumai;

Bendrieji reikalavimai Universiteto tvarkos aprašams ir kitiems dokumentams;

Praktinės dokumentų rengimo rekomendacijos.

Plėtojami gebėjimai: Gebėjimas pritaikyti teorines sutarčių ir kitų dokumentų rengimo žinias praktikoje, tinkamai identifikuojant ir inicijuojant atitinkamo dokumento pasirašymą bei kritiškai įsivertinant galimas būsimos sutarties ar kito dokumento pasirašymo rizikas ir pasekmes.

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis A lygio mokymų programos (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias;  B lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją;


Lektoriai

VDU teisės skyriaus teisininkas atsakingas už Universiteto vardu sudaromų sutarčių rengimą ir derinimą, juridinių asmenų steigimo klausimus, intelektinės nuosavybės valdymą, mokslo komercializavimą, entreprenerystės teisinius klausimus

VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro (KTPC) teisininkas

Atsiliepimai