Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Dalyviams pristatyti ir praktiškai išbandyti įvairius metodus taikomus darbe su grupe.

 • photo
  2023 m. sausio 27 d. 09:00–11:00 val.
 • photo
  Donelaičio g. 52, 6 aukštas Minded verslumo akademija
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  1 ir 3 kompetencijų grupės
 • photo
  A, B ir C lygio mokymų programa (pradedantiesiems, patyrusiems ir ekspertams)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Mokymų metu bus praktiškai išbandomi komandinio darbo metodai ir aptartas jų taikymas su grupe.

Turinys: Mokymų metu bus išbandoma kiek įmanoma daugiau susipažinimo, savęs ir kitų pažinimo, santykio stiprinimo, kūrybiškumo, grįžtamojo ryšio metodų.

Plėtojami gebėjimaiPraktinių metodų taikymo ir darbo su grupe įgūdžiai, ugdymo procese. 

Trukmė. 2 akademinės valandos.

Vieta. Donelaičio g. 52, 6 aukštas, Minded verslumo akademija

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.), 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias, B lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją ir C lygio mokymų programa (ekspertams) – siekiantiems plėtoti turimas kompetencijas ir dalytis patirtimi su kolegomis. Tai – proaktyvaus pobūdžio veiklos, skirtos savo srities ekspertams, taikant aktyvius ir įtraukius metodus (pavyzdžiui, patirties mainus, mentorystę ir kt. veiklas.)


Lektoriai

Lietuvos psichologų sąjungos narys, turintis EuroPsy sertifikatą ir 14 metų patirtį mokymų vedimo ir konsultavimo srityje.

Vytauto Didžiojo universitete dėsto Emocinio intelekto ir Komandinio darbo kursus.

Taiko Lego serious play, Methodkit, Design thinking, Naratyvinės terapijos metodus 

Atsiliepimai