Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Šių mokymų tikslas suprasti, kad tarptautinės komunikacijos iššūkius vienaip ar kitaip dėstytojas sprendžia kasdien, net ir lietuviškoje auditorijoje. Taip pat pasiūlyti strategijas, padedančias gerinti tarptautinį susikalbėjimą paskaitų metu.

 • photo
  2023 m. sausio 18 d. 9:00-11:00 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorinė apžvalga ir praktika
 • photo
  Tik VDU akademiniam ir neakademiniam personalui
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Visi studentai atsineša savo individualią kultūrą ir pasaulėžiūrą, kurią formuoja tėvai, mokytojai, dėstytojai, o ypač socialiniai tinklai. Bendrauti ir bendradarbiauti pamokose, paskaitose mokomės visą gyvenimą. Per žaidimus, praktiką, vaizdo įrašus, pasakojimus pasinersime į tarpkultūrinės komunikacijos labirintus. Panagrinėsime komunikacijos skirtumus ne tik Lietuvoje, bet ir ne vakarietiškose kultūrose. Mokymų metu aptarsime tiesioginį/netiesioginį bendravimą, komunikacijos intensyvumą, pagrindines komunikacijos kliūtis bei tarpkultūrinio konflikto sprendimo strategijas.

Turinys: Dalykas kombinuotas. Teorija susipina su praktika, diskusija, atradimais.

Plėtojami gebėjimai.

mokymų dalyviai gebės atpažinti pagrindines tarptautinės komunikacijos klaidas

pritaikyti tarptautinio konflikto sprendimo strategijas

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisA lygio mokymų programos (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.


Lektoriai

Vaida Misevičiūtė yra anglų kalbos ir daugiakalbės pedagogikos lektorė UKI, VDU. Didesnę dalį darbo patirties sukaupė JAV, Ruzvelto Universitete kur dirbo su studentais iš viso pasaulio. Tarptautinės komunikacijos klaidos išgyventos praktiškai, todėl daug geriau mokytis iš kitų klaidų.

Atsiliepimai