Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Šis ispanų k. A1.2 kursas yra sausio mėnesį vykusių kursų tęsinys, skirtas visiems, turintiems minimalias ispanų kalbos žinias. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, dialogai, tekstų analizė, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

 • photo
  Bus paskelbta netrukus
 • photo
  Mokymasis mažoje grupėje virtualiu būdu
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Išduodami pažymėjimai
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Besimokantieji įgyja A1 (pradedančiųjų) ispanų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis.

Turinys:

Besimokantieji išmoks pasakyti laiką, trumpai pasakoti apie savo pomėgius, šeimą, dienotvarkę, užsisakyti viešbutį, apsipirkti parduotuvėje ar turguje;

Paskaitų metu susipažinsime su įvairiais Ispanijos ir ispanakalbio pasaulio kultūriniais aspektais;

Ypatingas dėmesys skiriamas fonetikos, gramatikos taisyklių vartojimui praktikoje.

Plėtojami gebėjimai. Gebėjimas vartoti A1 lygį atitinkančias leksinius vienetus, gramatines struktūras ir tarimo bei intonacijos modelius.

Tikslinė grupė. VDU akademinis ir neakademinis personalas.  

Trukmė. 20 akademinių valandų.

Vieta. Mokymai vyks virtualiu būdu.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, vadybines ir kt).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Lektoriai

VDU Užsienio kalbų instituto lektorė

VDU Užsienio kalbų instituto Kalbų ir kultūrų skyriaus vedėja

Ispanų kalbos specialistė ir kalbinių kompetencijų testavimo vykdytoja

Konkursų, viktorinų, paskaitų moksleiviams organizatorė

Mokslinės konferencijos „Darnioji daugiakalbystė“ organizacinio komiteto narė

Mokslinės konferencijos „Darnioji daugiakalbystė“ straipsnių ispanų kalba arba susijusių su ispanų kalbos mokymu recenzentė

Klasterio „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai“ narė

Atsiliepimai