Vytautas Magnus University
Aprašymas

TikslasSupažindinti su pagrindiniais dokumentų rengimo principais. Aptarti VDU dokumentų rengimo subtilybes. Apžvelgti dokumentų valdymo etiketą.

 • photo
  2022 m. spalio 11 d. 14.30-16.00 val.
 • photo
  S. Daukanto g. 28 – 101, Kaunas
 • photo
  Teorija ir diskusija
 • photo
  Išduodami pažymėjimai
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 ir 2 grupės
 • photo
  B lygio mokymų programa (patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasMokymų metu bus supažindinta su pagrindiniais dokumentų rengimo principais, aptariami VDU rengiami dokumentai bei apžvelgiamas dokumentų rengimo ir valdymo etiketas. Diskusijos metu bus suteikta galimybė užduoti kylančius klausimus. Teorinio pobūdžio mokymai su praktiniais pavyzdžiais.

Turinys:

Supažindinimas su pagrindiniais dokumentų rengimo principais (teorija ir diskusija);

VDU rengiamų dokumentų aptarimas (teorija ir diskusija);

Dokumentų rengimo ir valdymo etiketo apžvalga (teorija ir diskusija).

Plėtojami gebėjimaiSklandžiai dirbti su dokumentais, laikantis bendrųjų dokumentų rengimo taisyklių ir etiketo.

Tikslinė grupė. Mokymai skirti VDU administracijos darbuotojams, norintiems susipažinti su dokumentų rengimo subtilybėmis ruošiamiems dokumentams universitete bei įgyti trūkstamų žinių.

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. S. Daukanto g. 28 – 101, Kaunas

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.) ir 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.)

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisB lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją.


Lektoriai

Vytauto Didžiojo universiteto Studijų departamento Studijų organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Ne vienerius metus dirba su dokumentais ir jų valdymo procesu, rengia ir tvirtina įvairaus pobūdžio dokumentus susijusius su studijų procesu

Atsiliepimai

Labai naudingi mokymai.