Vytautas Magnus University
Aprašymas

 Tikslas. Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su komercializuojamais moksliniais tyrimais grįstų projektų rengimu bei jų valdymu. Atrasime, kaip mokslines idėjas paversti vertingomis technologijomis ar produktais rinkoje.

 • photo
  2023 m. birželio 15 d. 9:00–17:00 val.
 • photo
  Donelaičio g. 52, 403 auditorija
 • photo
  Teorija
 • photo
  Praktika
 • photo
  2 kompetencijų grupė
 • photo
  A, B ir C lygio mokymų programa (pradedantiesiems, patyrusiems ir ekspertams)
Mokymosi struktūra

 Trumpas aprašymas. Atliekant mokslo tiriamuosius darbus, sėkmės atveju yra sukuriami įvairūs inovatyvūs produktai ar naujos technologijos. Dažnai šios inovacijos yra pradiniuose technologijos parengties lygmenyse, todėl norint jas sėkmingai pateikti rinkai, reikia išmokti jas apginti nuo galimo nesąžiningo kopijavimo, taip pat reikalingas finansavimas papildomiems tyrimams, galimybių studijų parengimui, įvairaus lygmens prototipų gamybai ir pristatymui galimiems galutiniams vartotojams. Visos šioms veikloms paprastai reikalingi nemaži tiek finansiniai, tiek žmogiškieji ištekliai. Sėkmingai parengta projekto paraiška gali suteikti trūkstamas lėšas ir padėti suburti reikalingų partnerių komandą.


 Turinys (temos): 

 • Kas yra kūryba moksle? Vertingos inovacijos: apibūdinimas ir taikymas (paskaita-diskusija; 1 val.).
 • Inovatyvios technologijos/produkto parengties lygiai: apibrėžimai, praktinis atpažinimas ir nuosavybės klausimai (paskaita-diskusija; 1 val.).
 • Galimi inovacijų finansavimo šaltiniai: rizikos kapitalo įmonės, verslo angelai, nacionaliniai fondai, tarptautiniai (USA Department of Energy, Japan NEDO, EU „Horizon Europe“, „Nordic Energy Research Programme“, NATO projektai, „Open Innovation Platforms: NineSigma“, etc. (paskaita-diskusija; 1 val.).
 • Produktų ir technologijų apsauga, panaudojant patentus: naujumo aprašo parengimas, apibrėžties aprašas, pritaikomumo atskleidimas, patentinio patikėtinio vaidmuo (paskaita – diskusija; 1 val.).
 • Uždarų ir atvirų inovacijų valdymo specifika. Naujų produktų ir technologijų priimtinumas visuomenei. Inovacijoms palankaus naratyvo kūrimas. Spin-off ir Start-up kompanijos: įkūrimas ir veiklų organizavimas. Atvirų inovacijų platformai skirtos paraiškos analizė (paskaita-diskusija;1 val.).
 •  „Horizon Europe“ projekto paraiškos analizė. Paraiška ekspertų akimis (paskaita-diskusija; 1 val).
 • Ekonominė projektų dalis: biudžeto sudarymas, realizavimo iššūkiai, projektų konsorciumų sutarčių analizė. (paskaita-diskusija, 1 val).
 • Praktikumas: projekto idėjos parengimas ir pristatymas (1 val.).


 Mokymų metu siektini uždaviniai:

Kaip atpažinti vertingas inovacijas?

Kaip apsaugoti vertingas idėjas, technologijas ir produktus panaudojant patentavimą?

Kokie yra mokslinių projektų tipai ir galimi finansavimo šaltiniai?

Kaip parengti sėkmingą projekto paraišką?

Kaip sėkmingai įgyvendinti moksliniais tyrimais grįstą projektą?


 Tikslinė grupė. VDU akademinis ir neakademinis personalas.

 Trukmė. 8 akademinės valandos.

Vieta. Donelaičio g. 52, 403 auditorija.

 Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.)

 Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias, B lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją, C lygio mokymų programa (ekspertams) – siekiantiems plėtoti turimas kompetencijas ir dalytis patirtimi su kolegomis. Tai proaktyvaus pobūdžio veiklos, skirtos savo srities ekspertams, taikant aktyvius ir įtraukius metodus (pavyzdžiui, patirties mainus, mentorystę ir kt. veiklas).


#Transform4Europe

Ši veikla finansuojama 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas VDU tarptautinio konkurencingumo stiprinimas Europos universitetų Transform4Europe aljanso tinkle (Nr. 10-005-P-0005).Lektoriai

VDU Mokslo ir inovacijų departamento direktorius.

Lietuvos energetikos instituto vandenilio energetikos tecnologijų centro vadovas.

Nuo 2000 m. kaip projektų vadovas ir dalyvis yra dirbęs daugiau nei su 20 nacionalinių ir tarptautinių projektų. Svarbiausi projektai yra susiję su veiklomis finansuotomis JAV Energetikos departamento, ES BP6, „Horizon2020“, ES Struktūriniai fondais, „Nordic Energy Research Programme“, NATO „Energy Security Center of Excellence“ lėšomis. 

Atsiliepimai