Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Įgyti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų lygmenyje (A1).

 • photo
  Nesusidarė grupė
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  VDU akademiniam ir neakademiniam personalui
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (patyrusiems ir ekspertams)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasŠis kursas skirtas visiems, norintiems įgyti bazinių japonų kalbos žinių (A1.1 lygis).

Turinys:

Komunikacinės kalbinės kompetencijos plėtojimas:

Prisistatymas ir susipažinimas. 

Laikas (valandos ir minutės).

Šeima. 

Pomėgiai.

Dienotvarkė. 

Lingvistinės kompetencijos plėtojimas:

Rašto sistemos: hiragana ir katakana.

Sakinio struktūra.

Skaičiai.

Linksnių dalelytės (polinksniai).

Veiksmažodžių mandagioji forma 

Plėtojami gebėjimaiIšklausę šią neformalaus švietimo programą studijuojantieji gebės:

Skaityti ir rašyti hiragana ir katakana;

Naudoti veiksmažodžių mandagiąją formą;

Kalbėti išmoktomis temomis ir jas suprasti (apie save, šeimą, pomėgius); 

Išmanyti japonų kultūros aspektus, susijusius su jų prisistatymo/susipažinimo kultūra, šeima, pomėgiais ir pan.

Trukmė20 akademinių valandų.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.


Lektoriai

VDU Užsienio kalbų instituto lektorė

Atsiliepimai