Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas Iš arčiau susipažinti su mažumų samprata, teisėmis ir problematika. Kartu mąstyti apie galimybes kurti įvairovei palankų organizacinį klimatą, diskutuoti apie kasdienes įtrauktį didinančias praktikas.

 • photo
  2022 m. lapkričio 30 d. 15:00-16:30 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Toerija ir praktika
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  1 ir 3 kompetencijų grupės
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasŠio seminaro-mokymų lektorė kviečia visus(-as) universiteto darbuotojus(-as) kartu diskutuoti apie mažumų teises ir problematiką, dalintis gerosiomis praktikomis, įvardinti ir atpažinti kliūtis įtraukčiai užtikrinti. Mokymų metu bus pristatomos teorinės įžvalgos bei praktiniai pavyzdžiai, kaip užtikrinti pilnavertį įvairių mažumų grupių dalyvavimą bendruomenės gyvenime, mažinti atskirtį ir užkirsti kelią diskriminacijai. Mokymuose bus naudojami interaktyvūs įrankiai, įtraukiantys dalyvius(-es) į diskusijas ir grupines veiklas.

Turinys:

 Mažumų sampratos, teisių ir problematikos pristatymas (teorija).

 Įvairovės atpažinimo ir įtraukties skatinimo organizacijoje praktiniai pavyzdžiai. Dalinimasis asmenine patirtimi, mokymasis atpažinti problematiką, sprendimų ieškojimas kartu (praktika: diskusija, grupinis darbas).

Plėtojami gebėjimaiSudalyvavę šiuose mokymuose dalyviai(-ės) gebės geriau suprasti mažumų sampratą ir problematiką, įgaus teorinių žinių apie institucinius ir kultūrinius barjerus, reflektuos apie įvairovei palankią organizacinę kultūrą, gaus praktinių patarimų atskirties mažinimui ir įtraukties užtikrinimui.

Tikslinė grupė. VDU akademinis ir neakademinis personalas, doktorantai.

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.), 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisA lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Lektoriai

Lyčių studijų doktorantė

SPEAR projekto tyrėja

Vytauto Didžiojo universiteto Lygių galimybių koordinatorė

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Atsiliepimai