Vytautas Magnus University
Aprašymas

 Tikslas. Suteikti mokymų dalyviams žinių apie patirties valdymo koncepciją bei jos aktualumą aukštosioms mokykloms, plečiant dalyvių kompetencijas geriau suprasti studentų poreikius skirtinguose studento kelionės etapuose, taikyti šioje srityje naudojamus skirtingus įrankius bei priemones patirties užtikrinimui, kūrimui ir vertinimui.

 • photo
  2023 m. rugsėjo 21 d. 9:00–17:00 val.
 • photo
  VDU Botanikos sodo konferencijų salė, Ž. E. Žilibero g. 4
 • photo
  Teorija
 • photo
  Praktika
 • photo
  2 kompetencijų grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

 Trumpas aprašymas. Mokymai skirti aukštųjų mokyklų administraciniam personalui. Jų metų bus diskutuojama apie studentų patirties universitete užtikrinimą iš klientų perspektyvos, pritaikant versle naudojamus principus, remiantis prielaida, kad studentai yra aukštosios mokyklos paslaugų vartotojai.


 Turinys (temos): 

·     Patirties valdymo koncepcija bei svarba aptarnaujant klientus (2 ak. val.)

·     Studentų, kaip aukštosios mokyklos klientų pažinimui tinkamos priemonės ir įrankiai (4 ak. val.)

·     Patirties kūrimas skirtinguose studento kelionės etapuose (1 ak. val.)

·     Patirties matavimo rodikliai (1 ak. val.)


 Mokymų metu siektini uždaviniai:

1. Supažindinti su patirties valdymo koncepcija ir jos svarba aukštosioms mokykloms aptarnaujant studentus.

2. Diskutuoti aukštųjų mokyklų studentų patirties valdymo tematika, taip tarp mokymų dalyvių vienodinant supratimą, kas yra patirtis aukštosiose mokyklose, kas yra gera patirtis, kaip ji užtikrinama aptarnaujant studentus.

3. Pristatyti įrankius, priemones ir rodiklius, galimus naudoti aukštosios mokyklos studentų, kaip klientų pažinimui bei jų patirties kūrimui ir vertinimui.


 Tikslinė grupė. VDU neakademinis personalas.

 Trukmė. 8 akademinės valandos.

Vieta. Vieta bus patikslinta.

 Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.)

 Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.


#Transform4Europe

Ši veikla finansuojama 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas VDU tarptautinio konkurencingumo stiprinimas Europos universitetų Transform4Europe aljanso tinkle (Nr. 10-005-P-0005).Lektoriai

VDU Ekonomikos ir Vadybos fakulteto docentė,

VDU EVF magistro studijų ir podiplominių studijų centro vadovė,

turinti daugiau nei 10 metų darbo patirties dėstant universitete,14 metų praktinės darbo patirties versle.

Klientų patirties valdymas viena iš domėjimosi sričių.

Atsiliepimai