Vytautas Magnus University
Aprašymas

Trumpas aprašymas. Mokymų metu dalyviai bus supažindinami su streso bei streso įveikimo teorija ir praktika, streso valdymo metodais bei progresuojančiosios raumenų relaksacijos ir dėmesingo įsisąmoninimo teorija ir praktika.

 • photo
  Jau įvyko
 • photo
  Virtualiu būdu
 • photo
  Teoriniai ir praktiniai mokymai
 • photo
  Išduodami pažymėjimai
 • photo
  Kompetencijų grupė – 3 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Tikslas. Užsiėmimo tikslas – susipažinti su pagrindinėmis streso teorijomis bei šių teorijų praktinio pritaikymo galimybėmis. Užsiėmimo metu dalyviai sužinos termino „stresas“ reikšmę bei susipažins su šio termino vartojimo problematiškumu. Bus pristatomos pagrindinės streso teorijos, streso priežastys bei pasekmės, teigiami ir neigiami streso aspektai, streso įveikimo būdai. Užsiėmime bus paaiškintos pagrindinės streso bei streso įveikimo teorijų praktinio pritaikymo kryptys. Mokymuose taip pat bus siekiama susipažinti su pagrindiniais streso valdymo būdais bei jų taikymu praktikoje. Užsiėmime bus pristatomos įvairios relaksacijos technikos, jų panaudojimo galimybės įveikiant stresą bei geriau pažįstant save. Bus pristatomos kognityvinės-elgesinės streso valdymo technikos: stresą sukeliančių situacijų savo gyvenime įsisąmoninimas, iracionalių stresą sukeliančių minčių įsisąmoninimas bei jų pakeitimo galimybės ir kt. Mokoma atsipalaidavimo panaudojant vaizdinius. Mokymų pabaigoje bus susipažinta su progresuojančiąja raumenų relaksacija bei dėmesingu įsisąmoninimu ir įgyti pradiniai šių metodų taikymo įgūdžiai.

Turinys:

Streso bei streso įveikimo teorija ir praktika (Prof. Dr. Aidas Perminas);

Streso valdymo metodai (Doc. Dr. Loreta Gustainienė);

Progresuojančiosios raumenų relaksacijos bei dėmesingo įsisąmoninimo teorija ir praktika (Doc. Dr. Loreta Gustainienė).

Plėtojami gebėjimai. Streso valdymas bei progresuojančiosios raumenų relaksacijos taikymas.

Tikslinė grupė. VDU akademinis ir neakademinis personalas.

Trukmė. 6 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Lektoriai

VDU Socialinių mokslų fakulteto katedros profesorius

Psichologas

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys


VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros vedėja

Psichologė

Įvairių projektų vykdytoja

Atsiliepimai