Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Kelti tyrėjų kvalifikaciją mokslinių tyrimo duomenų valdymo srityje 

 • photo
  2023 m. gegužės 2 d. 11:00–15:00 val.
 • photo
  Donelaičio g. 52, 403 auditorija
 • photo
  Teorija
 • photo
  Akademiniam ir neakademiniam personalui
 • photo
  1 ir 2 kompetencijų grupės
 • photo
  A ir B lygio mokymų programa (pradedantiesiems ir patyrusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Mokymų metu bus analizuojama mokslinių duomenų svarba ir jų tipologija, duomenų valdymo planas, duomenų autorystės apsauga, metaduomenys ir kiti duomenų tvarkymo, saugojimo ir skelbimo ypatumai. Įvadinėje dalyje pristatoma duomenų kaip formalizuotos informacijos samprata, tipologinė duomenų įvairovė jų formato, apdorojimo, atvėrimo, sukūrimo laiko bei gyvavimo ciklo ir taikymo srities aspektu. Etiško duomenų valdymo principai nustatomi ir detalizuojami keliuose dokumentuose. Visų pirma, LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos patvirtintose Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairėse, taip pat VDU Mokslinių tyrimų atitikties pagrindiniams tyrimų profesionalumo ir etikos principams vertinimo nuostatose; galiausiai, keletą tokių principų ketinama įtraukti į šiuo metu svarstomą naują VDU Etikos kodeksą. Mokymų metu bus atlikta šiuose dokumentuose nustatytų atitinkamų principų sisteminė apžvalga.    

Turinys (Keturios teorinės paskaitos po 1 val.). Temos:

Mokslinių duomenų ir jų atvėrimo svarba bei tipologija: 

Duomenų autorystės apsauga; 

Pagrindiniai etiško duomenų valdymo principai; 

Duomenų valdymo planas;

Metaduomenys;

 Duomenų tvarkymo, saugojimo ir skelbimo ypatumai.

Siektini uždaviniai

Atskleisti mokslinių tyrimų duomenų ir jų atvėrimo svarbą šiuolaikiniam mokslui; 

Aptarti duomenų apsaugos iššūkius (autorių teisių apsauga); 

Aptarti etiško duomenų valdymo principus ir reguliavimą.  

Trukmė. 4 akademinės valandos

Vieta. Donelaičio g. 52 403 auditorija

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.) ir 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias, B lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją.


#Transform4Europe

Ši veikla finansuojama 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas ”VDU tarptautinio konkurencingumo stiprinimas Europos universitetų Transform4Europe aljanso tinkle” (Nr. 10-005-P-0005).Lektoriai

VDU Teisės fakulteto docentas, Universiteto Etikos komisijos pirmininkas,

Dėsto su mokslinio darbo rengimu ir akademine etika susijusius dalykus (paskaitas) Teisės fakulteto studentams.

„Science4All“ strategijos rengėjas „Trasform4Europe“ aljansui.


VDU Skaitmeninių išteklių ir tardisciplininių studijų instituto direktorė.

Mokslinių interesų ir dėstymo sritys: semantika, pragmatika, tekstynų lingvistika,

atvirojo mokslo, ypač duomenų, problematika.

VDU Skaitmeninių išteklių ir tarpdisciplininių studijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Mokslinių interesų sritys ir dėstymo sritys: dirbtinio intelekto technologijos, natūralios kalbos technologijos,

duomenų analizė ir valdysena (angl. „Data Stewardship“)  

VDU Teisės fakulteto docentė,

Dėsto autorių teisių ir intelektinės nuosavybės dalykus (paskaitas) įvairių studijų programų studentams.

„Science4All“ strategijos rengėja „Trasform4Europe“ aljansui.

Atsiliepimai