Vytautas Magnus University
Aprašymas

TikslasSupažindinti VDU darbuotojus, rašančius arba planuojančius rašyti projekties paraiškas, su svarbiausiais paraiškų punktais, į kuriuos atsižvelgia paraiškų vertintojai.

 • photo
  2022 m. gruodžio 16 d. 9:30-11:30 val.
 • photo
  Virtualioje erdvėje
 • photo
  Teorinė apžvalga
 • photo
  Tik VDU akademiniam ir neakademiniam personalui
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  B ir C lygio mokymų programa (patyrusiems ir ekspertams)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Projektai akademiniam ir neakademiniam personalui yra ne naujiena. Daugelis turi projektų rašymo patirties, tad šių mokymų tikslas yra suteikti galimybę į projekto paraišką pažvelgti projektų vertintojo akimis ir susidėti akcentus į tai, kur dažniausiai daromos klaidos, kaip jų išvengti ir parengti aukščiausiais galimais balais įvertintas paraiškos dalis. Mokymų metu bus pristatyta ir tai, kokių klaidų galime išvengti, kad už paraišką būtų skiriami maksimalūs balai.

Turinys:

 susipažinsite su kokybiškos paraiškos rašymo ypatumais ir rekomenduojamu kokybiškos projekto paraiškos standartu

 projektų paraiškų kokybės vertinimo kriterijai;

 apžvelgsite pagrindines projektų paraiškų klaidas;

 lektorė pateiks patarimus kaip užsitikrinti maksimalų projektų įvertinimą;

 susipažinsite su informacija, kuri projektų paraiškose yra kritiškai svarbi;

 turėsite galimybę pasidalinti savo patirtimi ir iškelti klausimus.

Plėtojami gebėjimaiProjekto paraiškų tobulinimas ir kokybės užtikrinimas.

Trukmė2 akademinės valandos.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, tyriminės, dalykinės ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis B lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją; C lygio mokymų programa (ekspertams) – siekiantiems plėtoti turimas kompetencijas ir dalytis patirtimi su kolegomis. Tai proaktyvaus pobūdžio veiklos, skirtos savo srities ekspertams, taikant aktyvius ir įtraukius metodus (pavyzdžiui, patirties mainus, mentorystę ir kt. veiklas.

Lektoriai

VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto profesorė

Inžinerijos fakulteto tarybos pirmininko pavaduotoja

Paraiškų vertinimo ekspertė
Atsiliepimai

Buvo naudinga, puikiai apibendrinta informacija, lektorė kalbėjo labai aiškiai ir lakoniškai.

Ačiū, vertingi mokymai