Profesinio tobulėjimo galimybės VDU darbuotojams sausio mėnesį

VDU

VDU Profesinių kompetencijų vystymo centras kviečia darbuotojus dalyvauti sausio mėnesio profesinio tobulėjimo veiklose, PVKC, Užsienio kalbų instituto ir Inovatyvių studijų instituto mokymuose. Mokymų temų spektras itin platus – nuo didaktinių, užsienio kalbų, skaitmeninių įrankių panaudojimo iki psichologinių mokymų. Norinčius dalyvauti, maloniai prašome į visus norimus mokymus registruotis. Į nuotolinius mokymus nuorodos bus atsiųstos likus 2 dienoms iki mokymų.

 

PROFESINIO TOBULĖJIMO MOKYMAI

 

„Veiksmingi metodai dėstant studentams ir vedant užsiėmimus moksleiviams“.

Sausio 2 d. 13.00–15.00 val. MS TEAMS. Registracija.                  

Lektorė dr. Sigita Šilingaitė.

 

„The Benefits of Podcasting for the University“.                         

Sausio 3 d. 14.00–16.00 val. MS TEAMS. Registracija.

Saarlando universiteto doktorantas, mokymų organizatorius Elias Harth.             

 

„Mobingas: psichologinio smurto ir priekabiavimo atpažinimo ir prevencijos kompetencijų didinimo mokymai (I dalis)“          

Sausio 4 d. 14.00–16.00 val. MS TEAMS. Registracija.

Lektorius – psichologas Arūnas Norkus.

 

„Dirbtinio intelektas įgalintas mokymas ir mokymasis“.

Sausio 5 d. 12.00–14.00 val. MS TEAMS. Registracija.

VDU IF lektorė doc. dr. Judita Kasperiūnienė.            

 

„Mokymosi metodų įvairovė: Kaip tinkamai pasirinkti, įtraukti besimokantįjį ir vertinti?“

Sausio 8 d. 13.00–15.00 val. MS TEAMS. Registracija.

VDU Švietimo akademijos kanclerio pavaduotoja doc. dr. Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė.

 

„Kūrybinis mąstymas ir inovatyvios kūrybinio lavinimo technikos“.

Sausio 9 d. 13.00–15.00 val. VDU ŽŪA, Universiteto g. 8A, 211 aud., Akademija, Kauno raj. Registracija.

VDU ŽŪA lektorė doc. dr. Aistė Čapienė.                  

 

„Edukacinio pabėgimo kambario kūrimas“.

Sausio 10 d. 13.00–15.00 val. VDU, K. Donelaičio g. 52, 202 aud. Registracija.

VDU EVF lektorė doc. dr. Evelina Bendoraitienė.                   

 

„Psichologinis tvirtumas ir emocinis atsparumas“.

Sausio 11 d. 11.00–13.00 val. VDU, K. Donelaičio g. 52, 202 aud. Registracija.

VDU Švietimo akademijos lektorė doc. dr. Aušra Lisinskienė.                             

 

„MiniMax priemonės prieš perdegimo sindromą“.

Sausio 12 d. 10.00–12.00 val. MS TEAMS. Registracija.

Psichologė Aistė Žemaitytė.                   

 

„Mokslininkų identifikatoriai (ORCID ID, Researcher ID, Scopus ID, Google Scholar): trumpa apžvalga“.

Sausio 15 d. 15.00–16.00 val. MS TEAMS. Registracija.

VDU bibliotekos Mokslinės komunikacijos skyriaus vedėja Giedrė Sabaitytė.

 

„Kaniterapija – apie supratimą savęs ir kitų“.       

Sausio 16 d. 10.00–14.00 val. VDU, K. Donelaičio g. 52, 202 aud. Registracija.

LSMU lektorė Ugnė Nedzinskaitė ir VDU PKVC vadovė dr. Aistė Ragauskaitė.

 

„Kaip nepasiklysti „Europos Horizonto“ labirintuose“.

Sausio 18 d. 13.00–15.00 val. MS TEAMS. Registracija.

VDU Mokslo ir inovacijų departamento projektinės veiklos skyriaus vadovė doc. dr. Eglė Gerulaitienė, VDU KTPC vadovas Edvinas Samys.

 

„Kūrybiškas paskaitų medžiagos rengimas“.

Sausio 22 d. 13.00–15.00 val. MS TEAMS. Registracija.                

VDU PMDF lektorė, vizualinės komunikacijos specialistė Austėja Pečiurienė.

 

„Personalizuotas mokymasis: ką daryti, kai jau supratome, kad „vienas dydis netinka visiems“?“.

Sausio 23 d. 13.00–15.00 val. MS TEAMS. Registracija.

VDU lektorės – dokt. Daiva Bartininkienė ir dokt. Julija Grigėnaitė.                    

 

„Informacijos apie šaltinius kaupimo, jų tvarkymo bei citavimo studijų ir mokslo darbuose programa RefWorks“.

Sausio 24 d. 14.00–15.00 val. VDU, V. Putvinskio g. 23, 413 aud. Registracija.

VDU bibliotekos Mokslinės komunikacijos skyriaus vyresniosios specialistės Daiva Steponavičienė ir Eglė Dlugoborskytė.                  

 

„Įtraukios kalbos ir komunikacijos kultūros formavimas organizacijoje“.    

Sausio 25 d. 14.00–16.00 val. MS TEAMS. Registracija.

Lektorė – VDU lygių galimybių koordinatorė, dokt. Laura Lapinskė.

 

„Pirmosios pagalbos mokymai“.

Sausio 29 d. 9.00–13.00 val. VDU, K. Donelaičio g. 52, 202 aud. Registracija.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojos Rita Gudauskienė, Ingrida Černiauskienė, Renata Surgelė, Rasa Žičkuvienė.

 

„Universiteto sutarčių rengimas“.      

Sausio 30 d. 14.00–16.00 val. MS TEAMS. Registracija.

VDU Teisės skyriaus teisininkė Monika Baltrūnaitė.  

 

„Rašymo kelionė: nuo įkvėpimo iki profesinės tapatybės atsiskleidimo“.

Sausio 31 d. 10.00–13.00 val. MS TEAMS. Registracija.

VDU ŠA lektorė dokt. Monika Kelpšienė ir lektorius Marius Daugėla.

 

UŽSIENIO KALBŲ INSTITUTO MOKYMAI

 

„Šnekamosios ispanų kalbos kursas pradedantiesiems“.

Sausio 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15 d. 8.00–9.30 val. MS TEAMS. Registracija.

UKI lektorė Vigilija Žiūraitė.

 

„Using English Articles (Zero, A/An and The)“.

Sausio 3, 5, 10, 12 ir 17 d. 12.00–13.30 val. VDU, K. Donelaičio g. 52, 203 aud. Registracija. 

UKI lektorė Žieda Tamašauskaitė.

 

„English for Communication A2“.

Sausio 3, 5, 8, 10, 12, 22, 24, 26 d. 9.00–11.00 val. MS TEAMS. Registracija.

UKI lektorė Aurelija Čėglytė.

 

„English for Presentations (B1)“.

Sausio 4, 9, 11, 23, 30 d. 9.00–10.30 val. MS TEAMS. Registracija.                    

UKI lektorė Aurelija Čėglytė.

 

„Certain Aspects of English Grammar (B1)“.

Sausio 4, 9, 11, 23, 30 d. 11.00–12.30 val. MS TEAMS. Registracija.                  

UKI lektorė Aurelija Čėglytė.

 

„Turkų kalba ir kultūra pradedantiesiems“.

Sausio 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 d. 10.00–11.30 val. MS TEAMS. Registracija.              

UKI lektorius Aleksandr Ismailov.

 

„Grammar for Academic Writing (B2)“.

Sausio 5, 9, 10, 12, 16, 17 ir 19 d. 9.30–11.45 val. MS TEAMS. Registracija.     

UKI lektorė Žieda Tamašauskaitė.

 

„Italų kalba pradedantiesiems (A1 lygis, pirma dalis)“.

Sausio 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23 d. 10.00–11.30 val. VDU, K. Donelaičio g. 52, 203 aud. Registracija.

UKI lektorė Vitalija Lanza.

 

„Anglo-american argumentation (B1–B2)“.

Sausio 22, 23, 24 d. 9.00–11.00 val. MS TEAMS. Registracija.

UKI lektorė Vaida Misevičiūtė.


 INOVATYVIŲ STUDIJŲ INSTITUTO MOKYMAI

 

„Studentų pasiekimų pripažinimas naudojant Moodle skaitmeninius ženkliukus“.

Sausio 10 d. 14.00–15.30 val. MS TEAMS. Registracija.

ISI lektorės Rimantė Čepauskienė ir Indrė Oleškevičienė.

 

„Mokymosi organizavimas skaitmeninėje aplinkoje“.

Sausio 12 d. 13.00–14.30 val. MS TEAMS. Registracija.                

ISI lektoriai Rimantė Čepauskienė ir Egidijus Jaras.

 

„Skaitmeninių išteklių kūrimas, tvarkymas ir dalijimasis“.

Sausio 17 d. 14.00–15.30 val. MS TEAMS. Registracija.

Skaitmeninių išteklių kūrimas, tvarkymas ir dalijimasis.                  

ISI lektorės Rimantė Čepauskienė ir Indrė Oleškevičienė.

 

„Mokymosi planavimas naudojant skaitmeninius išteklius“.

Sausio 19 d. 13.00–14.30 val. MS TEAMS. Registracija.                

ISI lektorės Indrė Oleškevičienė ir dr. Daiva Urmonienė.

 

„Skaitmeninių išteklių pasirinkimas“.

Sausio 23 d. 14.00–15.30 val. MS TEAMS. Registracija.

ISI lektorės dr. Estela Daukšienė ir dr. Giedrė Tamoliūnė.

 

„Studijų dalyko pritaikymas nuotolinėms studijoms pagal II / III lygio reikalavimus“.     

Sausio 25 d. 10.00–11.30 val. MS TEAMS. Registracija.                

ISI lektorės dr. Estela Daukšienė ir dr. Giedrė Tamoliūnė.

 

Savarankiškas tobulėjimas

 

Kviečiame registruotis VDU darbuotojus, norinčius besimokyti „Courseroje“ iki kovo 31 d. Registracija.

 

Gruodžio 19 d. 14.00–16.00 val. NŠA hibridinių klasių mokymai, MS TEAMS. Bus nagrinėjimas efektyvus „Prowise“ ekranų, kamerų, mikrofonų ir garso kolonėlių naudojimas hibridinėje klasėje. Registracija.

 

Profesinio tobulėjimo finansavimo galimybės

 

Profesinio tobulėjimo fondas. Galimybė VDU darbuotojams gauti finansavimą profesinio tobulėjimo mokymams Lietuvoje ir užsienyje. Paraiškos priimamos iki sausio 5 d. Plačiau.

 

VDU akademiniai ir neakademiniai darbuotojai kviečiami pasinaudoti „Erasmus+“ mokymosi vizitų programa, dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką. Plačiau.

 

Idėjos

 

Kviečiame VDU bendruomenę aktyviai dalintis sukaupta patirtimi, žiniomis su kolegomis – tapti Profesinių kompetencijų vystymo centro lektoriais ir siūlyti mokymosi visą gyvenimą programas. Jūsų idėjų laukiame el. paštu mokymosi.akademija@vdu.lt. Taip pat kviečiame siūlyti naujas temas 2024 m. profesinio tobulėjimo veikloms, užpildžius pateiktą formą.


Sausio mėnesio profesinio tobulėjimo mokymų programa.