Įvyko keturi ISI specialistų vedami mokymai lapkritį

VDU

Profesinių kompetencijų vystymo centras (PKVC) glaudžiai bendradarbiauja su Inovatyvių studijų institutu (ISI), todėl lapkričio mėnesį kviečia net į keturis trumpuosius mokymus, kurie padės sėkmingai dirbti nuotolinio mokymosi aplinkoje "Moodle".


Lapkričio 8 d. įvyko ISI specialistų vedami mokymai tema Vertinamosios užduotys, testai ir pasiekimų pripažinimas skaitmeninėje aplinkoje: testų kūrimas. Inovatyvių studijų instituto specialistės Indrė Oleškevičienė ir Dr. Daiva Urmonienė VDU dėstytojus supažindino su Testo įrankio funkcijomis, kaip kuriamas atsiskaitomasis testas bei kaip tinkamai nustatyti/parinkti kuriamo vertinamojo testo parametrus Nuotolinių studijų aplinkoje Moodle. Lektorės pristatė, kokie galimi kausimų tipai testo veikloje bei kaip tinkamai juos įtraukti į sukurtą testo veiklą.


Lapkričio 15 d. ISI specialistės Indrė Oleškevičienė ir dr. Giedrė Tamoliūnė vedė antrąjį šio mėnesio ISI specialistų vedamą seminarą tema Besimokančiųjų pasiekimų ir pažangos analizė Moodle aplinkoje. Lektorės kalbėjo apie tai, kaip sėkmingai dirbti Moodle platformoje, pristatė kaip atlikti besimokančiųjų pasiekimų ir pažangos analizę nuotolio mokymosi aplinkoje Moodle. Šioje aplinkoje studentai ne tik atlieka įvairaus tipo užduotis, tačiau bendrauja bei randa su studijų dalyku susijusią kitą informaciją. Kadangi Moodle veiklų yra labai daug, ypatingai svarbu gebėti sekti savo progresą ir nepasimesti tarp to, kas jau atlikta ir kas dar laukia. Siekiant, kad studentams ir dėstytojams būtų lengviau orientuotis studijų dalyko eigoje bei progrese, ISI lektorės šių mokymų metu būtent ir pristatė kaip naudoti pažangos stebėjimo įrankius. 


Lapkričio 23 d. Inovatyvių studijų instituto specialistės Dr. Estela Daukšienė ir Dr. Giedrė Tamoliūnė vedė seminarą Studijų dalyko pritaikymas nuotolinėms studijoms pagal II / III lygio reikalavimus“, kurio metu lektorės dalyvius supažindino su nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo procedūromis, pristatė, kokie reikalingi dokumentai bei kaip vykdomi atestacijos posėdžiai. Taip pat apžvelgė, kokie yra reikalavimai studijų dalykams norint juos vykdyti pilnai nuotoliniu būdu arba mišriu nuotoliniu būdu. Lektorės pristatė metodines rekomendacijas, pagal kurias galima tobulinti studijų dalykus, aptarė skirtumus tarp mišrioms nuotolinėms ir nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų reikalavimų.


Lapkričio 29 d. įvyko mokymai Bendradarbiavimas mokymosi procese, pasitelkiant skaitmenines technologijas“, kuriuose vedė Inovatyvių studijų instituto specialistės Dr. Daiva Urmonienė ir Dr. Giedrė Tamoliūnė. Lektorės pristatė, kaip nuotolinių studijų aplinkoje besimokančiuosius suskirstyti į grupes, kaip sukurti grupių pasirinkimus bei atskleidė įvairias kitas Moodle „paslaptis“ susijusias su bendradarbiavimo įrankiu. 


PKVC dėkoja partneriams ir mokymuose dalyvavusiems kolegoms. Kviečiame toliau aktyviai bendradarbiauti ir tobulėti drauge su mumis.