Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas Susipažinti su studijų dalyko pritaikymo nuotolinėms studijoms metodinėmis rekomendacijomis.

 • photo
  2022 m. sausio 25 d. 10.00-11.30 val.
 • photo
  Mokymasis grupėje virtualiu būdu
 • photo
  Teorija ir diskusija
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  B lygio mokymų programa (pažengusiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymasSusipažinti su nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo procedūromis. Sužinoti, kokie yra reikalingi dokumentai, kokia eiga vykdomi atestacijos posėdžiai. Bus pristatoma, kokie yra reikalavimai studijų dalykams norint juos vykdyti pilnai nuotoliniu būdu arba mišriu nuotoliniu būdu bei pristatomos metodinės rekomendacijos, pagal kurias galima tobulinti studijų dalykus. Bus aptarti skirtumai tarp mišrioms nuotolinėms ir nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų reikalavimų.


Turinys:

Pristatoma nuotolinių studijų tvarka.

Pristatomi būtini reikalavimai studijų dalyko pritaikymui pilnai nuotolinėms studijoms.

Pristatomi būtini reikalavimai studijų dalyko pritaikymui mišrioms nuotolinėms studijoms.


Plėtojami gebėjimaiŽinosite, kaip parengti studijų dalyką pritaikytą dėstyti pilnai nuotoliniu būdu ir kokie reikalavimai yra norint studijų dalyką dėstyti mišriu nuotoliniu būdu.


Tikslinė grupė. VDU dėstytojai.


Trukmė2 akademinės valandos.


Vieta. Virtualioje erdvėje.


Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.).


Profesinio tobulėjimo veiklų kryptisB lygio mokymų programa (pažengusiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias. 

Lektoriai

Inovatyvių studijų instituto direktorės pavaduotoja

Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime.

Nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.

Dr. Giedrė Tamoliūnė yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė. Taip pat, kaip tyrėja ji aktyviai dalyvauja Europos ir nacionaliniuose moksliniuose ir taikomuosiuose projektuose. Jos mokslinių interesų sritys - technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis aukštajame moksle, mokymasis visą gyvenimą, atvirasis švietimas ir suaugusiųjų švietimas. G. Tamoliūnė yra nuotolinės bakalauro studijų programos „Švietimas ir informacinės technologijos“ vadovė, bei dėsto dalykus bakalauro ir magistrantūros studentams. Pastaruosius kelerius metus ji aktyviai užsiima moksliniais tyrimais apie mokymosi duomenų analitikos taikymą mokymo ir mokymosi procese, dirbdama Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Inovatyvių studijų inovacijų vyresniąja specialiste.

Atsiliepimai

Gerai paaiškino, ką reikia daryti, norint gauti atestaciją. Ir tiksliai nurodė, kur ieškoti papildomos informacijos.